DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Vergi Usul Hukuku HU 204 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 4.0
Akademik Birim: İşletme Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Ahmet Burhan SÖĞÜTLÜOĞLU
Dersin Amacı: Türk Vergi Usul Yasası hükümlerinin öğrenciye öğretilmesi ve vergi uygulamaları çerçevesinde bilinmesi gereken kavramların açıklanması.

Dersin İçeriği: Genel Esaslar; Tarh ve Tahakkuk Usulü; Tahrir Usulü: Takdir, Zirai Kazançlar ve Özel Komisyonları; Vergilendirme: Tebliğler, Vergi Alacağının Kalkması; Vergilendirme: Yoklama ve İnceleme; Mükellefin Ödevleri: Bildirmeler; Mükellefin Ödevleri: Defter Tutma; Vesikalar: Kayıtların Tevsiki; Değerleme; Cezai Hükümler: Genel Esaslar; Vergi Cezaları; Vergi Cezasının Kesilmesi, Ödenmesi ve Kalkması, Uzlaşma; Vergi Davaları.

Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Vergi hukukunun temel kavramlarını tanımlar
  • 2- Vergi alacaklarının tahsiline ilişkin yasal süreci anlar
  • 3- Mukellef kavramını ve sorumluluklarını öğrenir
  • 4- Vergi suç ve cezalarını bilir
  • 5- Vergi uyuşmazlıklarını ve çözüm yollarını değerlendirir
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders, ödevler, okuma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Vergilendirme: Genel Esaslar
2 Vergilendirme: Tarh ve Tahakkuk Usulü
3 Vergilendirme; Tahrir Usulü; Takdir, Zirai Kazançlar ve Özel Komisyonları
4 Vergilendirme: Tebliğler, Vergi Alacağının Kalkması
5 Vergilendirme: Yoklama ve İnceleme
6 Mükellefin Ödevleri: Bildirmeler ve Defter Tutma
7 Ara Sınav
8 Vesikalar: Kayıtların Tevsiki
9 Değerleme
10 Cezai Hükümler: Genel Esaslar
11 Vergi Cezaları
12 Vergi Cezasının Kesilmesi, Ödenmesi ve Kalkması
13 Uzlaşma
14 Vergi Davaları


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1) Türk Vergi Usul Kanunu


DİĞER KAYNAKLAR

2) Prof. Dr. Ateş Oktar, Vergi l Hukuku, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2017


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 6 -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 23 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev155
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler6318
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11515
Final Sınavı12020
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1 1   2 1 1       3   3    
OC2 2 1 1 2 2       3 1 3    
OC3 1 1 2 1         3   3    
OC4 2 2 2 2 1       3 1 3    
OC5 3 2 3 3 2       3 1 3