DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Yönetim Muhasebesi MU 312 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 4.0
Akademik Birim: İşletme Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Mustafa Çanakcıoğlu
Dersin Amacı: Yönetim fonksiyonu; planlama ile başlayıp kontrol ile bittiğinden, maliyet ve kar planlaması yapabilecek yönetimin planlama, kontrol ve karar alma aşamalarında kullanacakları bilgilerin üretilmesinde kullanılan yöntem ve teknikler açıklamaktır .
Dersin İçeriği: Yönetim muhasebesinin temelleri, maliyet hacim kâr ilişkileri, tam ve değişken maliyet yöntemleri katkı tipi gelir tablosu planlama ve kontrol aracı olarak işletme bütçeleri ve standart maliyet konularını kapsamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Yönetim muhasebesini tanımlar ve Maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi arasındaki ilişkileri açıklar
  • 2- Karar alma sürecinde tam ve değişken maliyet ayırımlarını yapar
  • 3- Maliyet-hacim kar analizlerini yapar ve yorumlar
  • 4- Üretim İşletmelerinde bütçe ve bütçeleme faaliyetlerini yerine getirir
  • 5- Kontrol amacı olarak standart maliyet yöntemini kullanır
  • 6- Muhasebe verilerine dayalı karar verebilen yönetici formasyonunu kazanır
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders, çalışma soruları, ödevler, okuma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Genel Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi ile Yönetim Muhasebe Arasındaki Farklar, Yönetim Muhasebesinin Amaçları
2 Başabaş analizi
3 Maliyet –faaliyet hacmi-kar ilişkileri
4 Kâr fonksiyonundaki parametre değişiklikleri
5 Örnek uygulamalar
6 Sabit ve değişken maliyet ayrım yöntemleri
7 Tam Maliyet ve Değişken Maliyet yöntemleri ve Gelir Tabloları
8 Ara Sınav
9 Planlama ve kontrol amacı olarak bütçelerin tanıtımı
10 Üretim işletmelerine ait bütçeleme
11 Bütçe uygulama örneği
12 Standart Maliyet Yönteminin tanıtımı
13 Maliyetlerin Kontrolü ve Standart Maliyetler Yoluyla Sapma Analizi
14 Standart Maliyet Yöntemi uygulamaları


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1) Kamil BÜYÜKMİRZA., Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitabevi, 2009, Ankara.
2) Sait SEVGENER, Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU., Yönetim Muhasebesi, Nihad Sayar Eğitim Vakfı, NO: 1993/458-691, İstanbul.


DİĞER KAYNAKLAR

3) Rıfat ÜSTÜN., Yönetim Muhasebesi, Bilim Teknik Yayınevi, 1997, İstanbul.
4) Cudi Tuncer GÜRSOY., Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Lebib Yalkın Yayımları ve Basım A.Ş. 1997, İstanbul.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 9 -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 11 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev9218
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11515
Final Sınavı12525
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1 2 1 2 3 3     1 2 1 1    
OC2 2 2 2 3 2     2 2 1 1    
OC3 3 3 3 3 3     3 2   2    
OC4 3 3 3 3 3     3 3 3 3    
OC5 3 3 2 3 2     3 3 3 3    
OC6 3 3 3 3 3 2   3 3 3 3