DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Bağımsız Denetim MU 304 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 4.0
Akademik Birim: İşletme Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Mustafa Çanakcıoğlu
Dersin Amacı: Finansal tablo denetimi çerçevesinde denetime konu olan finansal tablo ve muhasebe kayıtlarının doğru, dürüst ve güvenilir olarak hem işletme ilgililerine hem de muhasebe verilerini kullanan taraflara aktarılması sürecinde kullanılan yöntem ve teknikleri anlatmaktır.
Dersin İçeriği: Denetimin önemi, denetimin planlanması ve denetim kanıtları, denetim teknikleri, çeşitli hesap ve işlemlerin denetimi, denetim raporunun hazırlanması anlatılmakta ve örnek olay çalışmaları yapılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Muhasebe denetimi ile ilgili olan temel kavramları ve Denetim standartlarını tam anlamıyla kavrar
  • 2- Finansal tabloların doğru, dürüst ve gerçeğe uygun olarak hazırlanmasının önemini kavrar
  • 3- Denetim türlerini ve denetimde kullanılan teknikleri bilir
  • 4- Herhangi bir hesap ya da işlemin nasıl denetleneceği konusunda alt yapısı oluşur
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders, çalışma soruları, ödevler, okuma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Kavramsal Çerçeve: Denetim ve denetçi kavramı, muhasebe denetimi ve denetim mesleğinin tarihi gelişimi
2 Denetim Türleri - Denetçi Türleri - Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları
3 Meslek Ahlakı – Kalite Kontrol Standartları
4 Denetim Süreci - Risk Değerlendirme- Müşteri Kabul Süreci
5 Risk Değerlendirme- Denetimin Planlanması
6 Denetimde Önemlilik ve Risk Planlaması
7 Ara Sınav
8 İç Kontrol Sistemi
9 Hileli Finansal Raporlama
10 Riske Karşılık Verme- Denetim Kanıtları - Denetim Teknikleri
11 Çalışma Kağıtları - İstatistiki Örnekleme
12 Raporlama – Denetim Çalışmasının Tamamlanması
13 Finansal Tablo Hesaplarının Denetimi
14 Finansal Tablo Hesaplarının Denetimi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1) Auditing and Assurance Services, Arens, Elder & Beasley
2) Muhasebe Denetimi, Nejat Bozkurt
3) Bağımsız Denetim, Seval Kardeş Selimoğlu, Mehmet Özbirecikli, Şaban Uzay, Süleyman Uyar


DİĞER KAYNAKLAR

4) Mesleki Etik, Duygu Anıl Keskin
5) İç Kontrol Sistemi, Duygu Anıl Keskin


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 5 -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 7 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev5210
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12020
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):102


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1 3 2 3 2 3       3 2 3    
OC2 3 3 3 3 3 2   2 3 3 3    
OC3 3 3 3 3 3     1 3 3 3    
OC4 2 3 3 3 2     2 3 3 3