DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Türk Vergi Sistemi HU 312 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 6.0
Akademik Birim: İşletme Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Mustafa Çanakcıoğlu
Dersin Amacı: Bu dersin amacı ders programında yer alan konuların öğrencilere öğretilmesi ve özel olarak gelir vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi kanun hükümlerinin tanıtılmasıdır
Dersin İçeriği: Gelir Vergisi Kanunu, Mükellefiyet; Gelir Vergisi Kanunu, Muaflık ve İstisnalar; Gelir Vergisi Kanunu: Gelir Unsurlarının Tespiti; Gelir Vergisi Kanunu; Verginin Tarhı; Gelir Vergisi Kanunu: Verginin Ödenmesi; Kurumlar Vergisi Kanunu: Mükellefiyet;
Kurumlar Vergisi Kanunu: Tam Mükellefiyette Verginin Tarhı ve Ödenmesi; Kurumlar Vergisi Kanunu: Dar Mükellefiyette Verginin Tarhı ve Ödenmesi; Katma Değer Vergisi Kanunu: Mükellefiyet; Katma Değer Vergisi Kanunu; İstisnalar; Katma Değer Vergisi Kanunu: Matrah, Nispet ve İndirim; Katma Değer Vergisi Kanunu: Verginin Tarhı ve Ödenmesi; Özel Tüketim Vergisi Kanunu: Konu, Tanımlar, Vergiyi Doğuran Olay, Mükellef; Özel Tüketim Vergisi Kanunu: İstisnalar, Verginin Matrahı Oranı veya Tutarı.


Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Türk vergi sistemi hakkında tanım ve sınıflandırma yapma becerisi kazanır
  • 2- Gelir üzerinden alınan vergileri anlar
  • 3- Harcamalar üzerinden alınan vergileri açıklar
  • 4- Katma değer vergisinde indirilecek giderleri muafiyet ve istisnalarını bilir
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders, okuma ve ödev


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Gelir Vergisi Kanunu; Mükellefiyet
2 Gelir Vergisi Kanunu; Muaflık ve İstisnalar
3 Gelir Vergisi Kanunu; Gelir Unsurlarının Tespiti
4 Gelir Vergisi Kanunu; Verginin Tarhı ve verginin ödenmesi
5 Kurumlar Vergisi Kanunu: Mükellefiyet
6 Kurumlar Vergisi Kanunu: Tam Mükellefiyette Verginin Tarhı ve Ödenmesi
7 Kurumlar Vergisi Kanunu: Dar Mükellefiyette Verginin Tarhı ve Ödenmesi
8 Ara Sınav
9 Katma Değer Vergisi Kanunu: Mükellefiyet
10 Katma Değer Vergisi Kanunu: İstisnalar
11 Katma Değer Vergisi Kanunu: Matrah, Nispet ve İndirim
12 Katma Değer Vergisi Kanunu: Verginin Tarhı ve Ödenmesi
13 Özel Tüketim Vergisi Kanunu: Konu, Tanımlar Vergiyi Doğuran Olay, Mükellef
14 Özel Tüketim Vergisi Kanunu; İstisnalar, Verginin Matrahı Oranı veya Tutarı


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Gelir Vergisi Kanunu,
Katma Değer Vergisi Kanunu,
Özel Tüketim Vergisi Kanunu


DİĞER KAYNAKLAR

1) Abdurrahman Akdoğan ., Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, , Gazi Kitapevi, Ankara, 2011.
2) Osman Pehlivan., Vergi Hukuku Genel İlkeler ve Türk Vergi Sistemi, Murathan Yayınevi, Trabzon, 2011.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 3 -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 10 -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 29 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev3618
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler10330
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12525
Final Sınavı13535
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1 2 1 3 1 2       3   3    
OC2 3 2 3 1 2       3   3    
OC3 3 2 3 1 2       3   3    
OC4 3 3 3 3 2       3   3