DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Yatırım Projelerinin Değerlemesi FN 411 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 4.0
Akademik Birim: İşletme Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Mustafa Çanakcıoğlu
Dersin Amacı: Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için gerekli olan unsurların öğrenilme ve farklı kriterlere göre en uygun yatırım karasının verilmesidir.
Dersin İçeriği: Yatırım projeleri için fizibilite çalışmaları, proje finansmanı ve maliyeti, projelerde risk analizleri ve değerleme yöntemleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Bir iş fikrinin oluşumu ve gelişme süreçlerini öğrenir
  • 2- Yatırım projelerinde çeşitli senaryo analizlerine göre fizibilite analizlerini yapar
  • 3- Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan finansman kaynaklarının temini ve finansman maliyetini hesaplar
  • 4- Yatırım karar alma kriterleri (değerleme yöntemleri) öğrenir
  • 5- Farklı yatırım projelerinin karşılaştırılması ve değerlendirmesini yapabilecek bilgiye sahip olur
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders, çalışma soruları, ödevler, okuma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Proje Kavramı ve Yatırım Projesi
2 Fizibilite Analizleri - 1
3 Fizibilite Analizleri - 2
4 Risk Kavramı ve Yatırım Projelerinde Risk
5 Yatırım Projelerinde Finansman Seçenekleri
6 Yatırım Projelerinin Finansmanında Teşvikler
7 Yatırım Projelerinde Sermaye Maliyeti
8 Ara Sınav
9 Senaryo Analizleri ve Nakit Akışlarının Tahmini
10 Proje Değerlendirme Yöntemleri: Geri Ödeme Süresi, Net Bugünkü Değer ve Karlılık Endeksi Yöntemleri
11 Proje Değerlendirme Yöntemleri: İç Verim Oranı ve Düzeltilmiş İç Verim Oranı Yöntemi
12 Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Farklı Projelerin Karşılaştırılması – Genel Uygulama
13 Öğrencilerin Proje Sunumları-1
14 Öğrencilerin Proje Sunumları-2


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1) Prof. Dr. Halil Sarıaslan, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Siyasal Kitabevi, 2014
2) Prof.Dr. Hüseyin Şahin, Yatırım Projeleri Analizi, Ezgi Kitabevi, 5inci Baskı, 2016.


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 15
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 25
Final Sınavı 1 60
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje11818
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11515
Final Sınavı12525
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1 3 3   3 3       3   3    
OC2 3 3   3 3 3     3   3    
OC3 3 3   3 2 1   3 3   3    
OC4 3 3   3 3 3   3 3   3    
OC5 3 3   3 3 3   3 3   3