DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Finansal Analiz Yöntemleri FN 402 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 5.0
Akademik Birim: İşletme Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Mustafa Çanakcıoğlu
Dersin Amacı: Borsa İstanbul’da pay senedi işlem gören şirketlerin finansal tablolarında yer alan verilerin değerlendirilebilmesi için gerekli olan bilgilerin verilmesidir.
Dersin İçeriği: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS’lere) göre hazırlanan finansal tabloların sunuluş biçimi, kapsadığı bilgiler, analizi ve yorumu.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- İşletme finansı kapsamında finansal tabloların önemini anlar
  • 2- TFRS’ye göre sunulan finansal tabloların kapsadığı bilgiler öğrenir
  • 3- Şirketin likidite, karlılık, faaliyet etkinliği ve finansal yapısını yorumlar
  • 4- Şirketin ilgili dönemde sağladığı ekonomik katma değeri hesaplar
  • 5- Şirketin çalışma sermayesi yatırım kararlarını öğrenir
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders, çalışma soruları, ödevler, okuma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 İşletme Finansına Giriş
2 Dünyada ve Türkiye'de Muhasebe Standartlarının Gelişimi
3 TMS 1 : Finansal Tabloların Sunuluşu
4 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
5 Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
6 TMS 7: Nakit Akış Tabloları
7 Nakit Akış Tablosu’na İlişkin Uygulamalar
8 Ara Sınav
9 Özkaynak Değişim Tablosu
10 Finansal (Mali) Yapı Analizi
11 Faaliyet Etkinliği Analizi
12 Finansal Performans Değerlemesi ve Karlılık Analizi
13 Ekonomik Katma Değer (EVA)
14 Çalışma Sermayesi Yönetimi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1) Prof. Dr. Sami Karacan ve Rahmi Uygun, Finansal Tabloların TMS/TFRS'ye Uyumlu Hale Getirilmesi, Umuttepe Yayınları, Ağustos 2017.
2) Doç. Dr. Bekir Elmas, Finansal Tablolar Analizi, Nobel Yayıncılık, Eylül 2016.


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 8 -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 10 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev8432
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12020
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):124


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3    
OC2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3    
OC3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3    
OC4 3 3 1 3 3 3 1 3 3   3    
OC5 3 3   3 3 3 1 3 3   3