DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Portföy Yönetimi FN 412 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 4.0
Akademik Birim: İşletme Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Mustafa Çanakcıoğlu
Dersin Amacı: Finansal piyasaların ve sermaye piyasası araçlarının tanıtılarak, portföy yönetimine ilişkin temel kavramların ve teorilerin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği: Menkul kıymetlerin çeşitlerinin ve fiyatlandırılmasına ilişkin teorilerin öğrenilmesi, finansal piyasalarda menkul kıymetlerin fiyat oluşumunun incelenmesi, portföy teori ve yaklaşımları ile finansal araçların değerlemesi ve analizinin yapılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Finansal piyasalar ve finansal kurumlara ilişkin temel kavramları öğrenir
  • 2- Finansal piyasaların işleyişi kavrar
  • 3- Finansal piyasalarda işlem gören menkul kıymetler ve değerlemesi hakkında bilgi sahibi olur
  • 4- Portföy teorisi ve risk azaltımı stratejilerini öğrenir
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders, çalışma soruları, ödevler, okuma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Finansal Piyasalar ve Finansal Kurumlar
2 Finansal Piyasaların Türleri
3 Sermaye Piyasası Araçları
4 Menkul Kıymetler ve Değerlemesi
5 Portföy Yönetimine Giriş
6 Risk ve Getiri Hesaplamaları
7 Ara Sınav
8 Geleneksel Portföy Yönetimi
9 Modern Portföy Yönetimine Giriş
10 Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli (CAPM)
11 Arbitraj Fiyatlama Teorisi
12 Fama-French’in Üç Faktör Modeli
13 Portföy Performansının Ölçülmesi
14 Türev Ürünler


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1) Prof. Dr. Erdinç Altay, Sermaye Piyasası'nda Varlık Fiyatlama Teorileri, Derin Yayınları, 2inci Baskı, 2012.
2) Prof. Dr. Mehmet Baha Karan, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitabevi 4. Baskı 2013


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 7 -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 9 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev7321
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11515
Final Sınavı12525
Toplam İş Yükü (saat):103


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1 3 1   2 1 1 3   3   3    
OC2 3 3   2 3 2 3   3   3    
OC3 3 3   3 3 3 3   3   3    
OC4 3 3   3 3 3 3   3   3