DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Dönem Sonu İşlemleri MU 224 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 6.0
Akademik Birim: İşletme Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Mustafa Çanakcıoğlu
Dersin Amacı: Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan "Tek Düzen Muhasebe Sistemi Tebliği'ne" ve Vergi Usul Kanunu’na göre Bilanço ve Gelir Tablosunun hazırlanması
Dersin İçeriği: Tekdüzen Muhasebe Sisteminde yer alan muhasebe ilke ve kavramlar ile Vergi Usul Kanunu’nda yer alan envanter ve değerleme esasları çerçevesinde, tekdüzen hesap planında yer alan hesaplara ilişkin bilanço ve gelir tablosunun hazırlanmasıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Hesap Dönemi kavramının bütünlüğünü öğrenir.
  • 2- Muhasebe sürecindeki kayıtların muhasebe ilke ve kavramlarıyla ilişkisini kurar
  • 3- Dönem içi ve dönem sonu muhasebe kayıtlarının vergi usul kanunu ile ilişkisini öğrenir.
  • 4- İşletmenin dönem sonu mali yapısı ve kâr/ zararı ile ilişkisini çözümler
  • 5- Herhangi bir işletmenin bilançosunu ve gelir tablosunu düzenler.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders, çalışma soruları, ödevler, okuma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Muhasebe Hesaplarının İşleyişinin Tekrarı
2 Muhasebe ilkeleri ve kavramları ile Muhasebe Dışı/Muhasebe içi Envanter İşlemleri
3 Hazır Değerlerin Envanteri
4 Dönen Varlıklarda Dönem Ayırıcı Hesaplara İlişkin Envanter İşlemleri
5 Karşılık Hesapları
6 Ticari Alacaklar ve Envanteri
7 Stoklar ve Envanter
8 Amortisman ve Özel Fonlar
9 Ara sınav
10 Yabancı Kaynakların Envanteri
11 7/A Seçeneğine Göre Yansıtma Hesaplarının Kullanımı
12 Gelir Tablosu Alınması
13 Hesap Dönemi Kapanış Bilançosunun Hazırlanması
14 Örnek Uygulamalar


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Çanakçığlu, Yrd.Doç.Dr. Zekeriya Emre Erkal, Dr. Cem Niyazi Durmuş, Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları, Der yayınevi, Yayın NO: 407, iSTANBUL, 2015


DİĞER KAYNAKLAR

Doç.Dr. Abitter Özulucan, Arş.Gör. F.Serkan Özdemir, Arş.Gör. Seçkin Arslan Dönem içi ve Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları, Siyasal Kitabevi, Ankara 2007.DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 9 -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 8 -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 19 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev9327
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler8216
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12525
Final Sınavı14040
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1 1     2 2       1 2 1    
OC2 2 2 2 3 3       2 2 1    
OC3 3 2 2 3 3       3 2 3    
OC4 1 3 2 3 2       2 2 2    
OC5 3 3 3 3 3       2 3 3    
OC6