DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Pazarlama PA 204 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 6.0
Akademik Birim: İşletme Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Elçin YILMAZ IŞIK
Dersin Amacı: Öğrencilerin pazarlama kavramı ve pazarlamanın genel ilkeleriyle tanışmalarını sağlamak
Dersin İçeriği: Pazarlamaya dair genel kavramları, teoriler ve yaklaşımları güncel pazarlama teorilerini ve yaklaşımlarını konular içerisinde aktarır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Pazarlama Kavramı hakkında bilgi edindirme
  • 2- Pazarlama Karması hakkında bilgi edindirme
  • 3- Pazarlama Yönetimi becerilerinin geliştirilmesi
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Teorik Ders, Ödev, Sınav


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Pazarlamanın Tanımı, Kapsamı, Gelişimi, Pazarlama Kavramı
2 Pazarlama Çevresi
3 Stratejik Planlama ve Pazarlamanın Rolü
4 Pazarlama Araştırması ve Bilgi Sistemi
5 Tüketici Pazarları ve Tüketicinin Satın Alma Davranışı
6 Endüstriyel Pazarlar
7 Pazar Bölümlendirme, Hedefleme, Konumlandırma ve Satış Tahminleri
8 Yeni Ürün Gelişimi ve Ürün Yaşam Döngüsü Stratejileri
9 Ürün Fiyatlandırması, Yaklaşımları ve Stratejileri
10 Dağıtım Kanalları ve Fiziksel Dağıtım
11 Pazarlama İletişimi 1
12 Pazarlama İletişimi 2
13 Uluslararası Pazarlama
14 Pazarlama Yönetiminde Organizasyon, Uygulama ve Denetim


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

J. Paul Peter, James H. Donnelly, Jr., Pazarlama Yönetimine Giriş, McGraw, Hill-Nobel Yayıncılık, 2016


DİĞER KAYNAKLAR

İsmet Mucuk, Pazarlama İlkeleri (2006, 15. Baskı), Türkmen Kitabevi, İstanbul.
Phillip Kotler, Gary Armstrong; Principles of Marketing; 2006; 11. Ed; Pearson Prentice Hal


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 14 -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 2 40
Final Sınavı 1 60
Total: 31 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar21836
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
OC1             1         2
OC2             1         2
OC3               1       2