DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Bankacılık BS 218 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 7.0
Akademik Birim: İşletme Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Bora SELÇUK
Dersin Amacı: Bankacılık Sisteminin işlevlerinin, Finansal sistemin etkinlik koşullarının ve finansal yapının sosyal yapıyı biçimlendirme açısından önemi ile bankacılık sisteminin ekonomilerin yönlendirilmesi ve ekonomik kalkınma üzerindeki etkisinin açıklanması. Bu kapsamda yasal zorunluluklar ve bankacılık sisteminin korunması için yapılması gereken uygulamaların açıklanması.
Dersin İçeriği: Bankacılık sisteminin temel işlevleri, Merkez bankaları ve finans sektörü, Bankaların varlık nedenlerine ilişkin teoriler, Dünyada ve Türkiye’de Bankacılığın tarihsel gelişimi. Finansal yenilikler, Ödünç verilebilir fonlar piyasası ve piyasanın denge koşulları, Kredi piyasasının finansal etkinliği. Farklı kredi türleri yoluyla finansman çeşitlemesi ve sonuçları. Bankaların kaynakları ve kaynak kullanım seçenekleri, Bankalarda kaynak maliyetleri ve Ürün fiyatlaması, Bankalara alternatif ve tamamlayıcı finansal kurumlar, Bankalarda hizmet etkinliği ve toplam kalite yönetimi, Bankalarda bilgi yönetimi, Mevduat ve kredi sigortaları. Finansal risk transferleri, Ekonomik göstergeler ve ekonomik ilerlemenin sürdürülebilirlik koşulları. Ekonomik ilerlemenin finans dayanağı açısından bankacılık, Bankacılıkta başlıca risk türleri, Bankacılıkta yoğunlaşmalar. Bankacılıkta uluslararası işlemler ve çok uluslu yapılanmalar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Yeni kredi yöntemleri ve yasa değişikliklerini uyarlar
  • 2- Kredilerin yeniden yapılandırılmasını gerçekleştirir
  • 3- Kredi ilişkilerini izler ve raporlar.
  • 4- Banka kredilerinin uygulamasını yapar.
  • 5- Banka kredi türlerini tanımlar
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım Yöntemi Soru Cevap Yöntemi Sunum Yöntemi


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Bankacılık sisteminin küresel ve yerel boyutları
2 Banka türleri ve Merkez Bankaları
3 Bankacılık sisteminin temel işlevleri. Merkez bankaları ve finans sektörü.
4 Bankaların varlık nedenlerine ilişkin teoriler.
5 Dünyada ve Türkiyede Bankacılığın tarihsel gelişimi. Finansal yenilikler.
6 Ödünç verilebilir fonlar piyasası ve piyasanın denge koşulları
7 Kredi piyasasının finansal etkinliği. Farklı kredi türleri yoluyla finansman çeşitlemesi ve sonuçları.
8 Vize haftası + Bankaların kaynakları ve kaynak kullanım seçenekleri.
9 Bankalarda kaynak maliyetleri ve Ürün fiyatlaması.
10 Bankalara alternatif ve tamamlayıcı finansal kurumlar..
11 Ekonomik göstergeler ve ekonomik ilerlemenin sürdürülebilirllik koşulları. Ekonomik ilerlemenin finans dayanağı açısından bankacılık.
12 Bankacılıkta yoğunlaşmalar
13 Mevduat ve kredi sigortaları. Finansal risk transferleri.
14 Bankacılıkta Risk Yönetimi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR


İlker Parasız: Modern Bankacılık Teori ve Uygulama,Ezgi Yayınları/Bursa, 2007


DİĞER KAYNAKLARBankacılık Giriş ve İlkeleri, Ed. Feridun Kaya, Beta yayınları
Aysel Gündoğdu Ed., Küresel Kriz Sonrası Gelişmeler Işığında BANKACILIĞIN TEMELLERİ, Nobel Akademik Yayıncılık, 2016


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 3 50
Final Sınavı 1 50
Total: 4 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar31545
Final Sınavı14040
Toplam İş Yükü (saat):175


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
OC1     1             1    
OC2       1     1          
OC3         2              
OC4   2           1        
OC5 3