DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Hukuk, Edebiyat ve Sanat LW 144 Bahar 02+00+00 Seçmeli 2 3.0
Akademik Birim: Hukuk
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok.
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Reyda ERGÜN
Dersin Amacı: 1. Hukuki süreçlere geniş ve eleştirel bir perspektiften bakabilen hukukçular yetiştirmek.
2. Öğrencilerin hayata bakışlarını edebiyat ve sanatın olanaklarıyla zenginleştirmek.
3. Öğrencilerin kendilerini ifade etme, demokratik bir tartışma yürütme ve tartışılan konulara farklı pencerelerden bakabilme becerilerini geliştirmek.
Dersin İçeriği: Bu dersin amacı, hukuk eğitimine yeni başlayan öğrencilerin, eğitimleri ve meslek hayatları boyunca karşılaşacakları özgürlük, demokrasi, insan hakları gibi temel kavramların içini doldururken hukuki süreçlere geniş ve eleştirel bir perspektiften bakmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede derste, hukukun, toplumsal, kültürel, politik, psikolojik ve tarihsel süreçlerle değin bağı vurgulanmakta, edebiyat ve sanatın söz konusu süreçler üzerine düşünmek için hukukçuya sunabileceği olanaklar ortaya konulmaktadır. Öğrencilerin etkin katılımıyla yürütülen derste, insanlık durumuna ilişkin kadim konular güncel politik, toplumsal ve hukuki süreçler etrafında tartışılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Edebiyat ve sanatın toplumsal, kültürel, politik, psikolojik ve tarihsel süreçleri kavramak için sunduğu olanakların farkındadır
  • 2- Hukukun bu süreçlerle derin bağını görür ve hukuki sorunlara yaklaşırken kazandığı geniş ve eleştirel perspektiften yararlanır.
  • 3- Hukuki konuları farklı bakış açılarıyla ele alır ve sorgular.
  • 4- Tartışma yürütürken kendini kavramsal olarak doğru ifade edebilir ve tartışmanın taraflarının ifade özgürlüğüne saygı duyar.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımı ve öğrencilerin derse aktif katılımıyla tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Neden Hukuk, Edebiyat ve Sanat? Yok. 1-2-3
2 Ütopya ve Karşı-Ütopya Edebiyatı ve Sinema Yok. 1-4
3 Demokrasiyi yeniden düşünmek (1): Değişen Dünyanın İnsanları, Bradbury ve Truffaut Yok. 1-2-3
4 Demokrasiyi yeniden düşünmek (2): Orwell, 1984 ve “Büyük Birader” kavramının görsel sanatlardaki temsilleri Yok. 1-2-3
5 Demokrasiyi yeniden düşünmek (3): Mülksüzler’i Okumak Yok. 1-2-3
6 İnsan hakları, ama hangi insan? (1): Ridley Scott’ın Bıçak Sırtı Yok. 1-2-3
7 İnsan hakları, ama hangi insan? (2): Ishiguro ve Beni Asla Bırakma Yok. 1-2-3
8 İnsan hakları, ama hangi insan? (3): Tarihten Bir Ütopya; Roland Joffe’den Misyon Yok. 1-2-3
9 Ötekini anlamak (1): Solaris’in Peşinde Yok. 1-2-3
10 Ötekini anlamak (2): Le Guin Edebiyatı ve Karanlığın Sol Eli Yok. 1-2-3
11 Özgürlüğün temsilleri (1): Romain Gary ve Cennetin Kökleri Yok. 1-3-4
12 Özgürlüğün temsilleri (2): John Berger ve A’dan X’e Yok. 1-3-4
13 Özgürlüğün temsilleri (3): Ölme hakkını tartışmak ve İçimdeki Deniz Yok. 1-3-4
14 İmgeler ve Görme Biçimleri Yok. 4


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

BERGER John, From A to X: A Story in Letters, Verso, Londra, New York, 2009.
BERGER John, Ways of Seeing, Penguin Books, Londra, 1990.
BRADBURY Ray, Fahrenheit 451, Simon & Schuster, 2012.
GARY Romain, The Roots of Heaven (trans. Jonathan Griffin), Time Incorporated, 1964.
ISHIGURO Kazuo, Never Let Me Go, Vintage, 2005.
LEGUIN Ursula K., The Dispossessed, Harper Voyager, 1994.
LEGUIN Ursula K., The Left Hand of Darkness, Ace Trade, 2000.
LEM Stanislaw, Solaris, Walker and Company, 1970.
ORWELL George, 1984 (ed. Erich Fromm), Signet Classic, 1950.


DİĞER KAYNAKLAR

Fahrenheit 451/ Değişen Dünyanın İnsanları (François Truffaut, 1966)
Blade Runner / Bıcak Sırtı (Ridley Scott, 1982)
1984 (Michael Radford, 1984)
Never Let Me Go / Beni Asla Bırakma (Mark Romanek, 2010)
The Mission / Misyon (Roland Joffe, 1986)
Solaris (Andrei Tarkovsky, 1972)
The Sea Inside / İçimdeki Deniz (Alejandro Amenabar, 2004)


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14228
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler12112
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar155
Final Sınavı155
Toplam İş Yükü (saat):50


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1     3 2   3 3 3 2  
OC2   3 3 2   3 3 3    
OC3 1   2 3 1 3 3 3 2 3
OC4 3   2 3 1 3 3 3 2 3