DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Tasarımın Temelleri VCD 101 Güz 03+06+00 Zorunlu 6 12.0
Akademik Birim: Görsel İletişim Tasarımı
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Özgü Ertaş
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin:
1. Tanımı ve uygulamaları yapılmış̧ olan sanat ve tasarımın temel öge ve ilkelerini, kuracakları kompozisyonlar ile iki ve üç boyutlu olarak uygulanması,
2. Renk teorilerini tanımlamaları,
3. Renk sistemlerini tasarımlara uygulamaları,
4. Doku-yüzey ilişkileri, doğadan ve işlevsel nesnelerden kaynaklanan üç boyutlu tasarımlar, belirlenen herhangi bir bölgenin özelliklerini vurgulayan analitik desen ve kompozisyonlar ile yaratıcılığa açılan temel yöntemleri araştırabilmeleri beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Bu ders iki veya üç boyutlu ortamda yapılan kompozisyonun elemanları arasındaki ilişkiler ağını kurgulamaya yönelik temel ilkelerin öğrencilere aktarıldığı, ‘yaparken öğrenme’ yöntemiyle yürütülen derstir. Bu ders kapsamında öğrencilere aktarılan konular ana başlıklar halinde haftalara dağıtılarak verilmiştir. Ancak dersin yapısı gereği sırayla işlenecekmiş gibi görünen pek çok konu uygulamada eşzamanlı olarak gündeme gelmektedir. Bu konulardan bazıları şunlardır: denge, zıtlık, vurgu, çeşitlilik, bütünlük, uyum, oran, ritim, hareket, desen, tekrar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Sanat ve tasarıma yönelik evrensel değerleri, temel ilke ve kuralları kullanma becerisini kazanmış olmak
  • 2- İki ve üç boyutlu kompozisyonları oluşturan öğelerin özelliklerine karar verebilecek olmak
  • 3- Bir kompozisyonda yer alan öğelerin birbirleriyle ve bütün ile olan ilişkisini, kompozisyonda bütünlüğü sağlayacak şekilde düzenleyebilecek seviyeye gelmek
  • 4- Bir tasarım problemini çözerken çok boyutlu değişkenleri kontrol ederek ilişkiler ağını kurgulama becerisine sahip olmak
  • 5- Nesneleri, çevreyi, sanat yapıtlarını ve tasarım ürünlerini eleştirel bir gözle değerlendirme becerisini kazanmış olmak
  • 6- Sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirme sürecinde kendi ürünlerini nesnel bir gözle değerlendirebilecek seviyeye gelmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, projeler, ödevler ve kritikler.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Proje 1: Kompozisyon: Bakmak-Görmek-Algılamak. Ders Sunumu, Atölye Çalışması, Kritik
2 Proje 2: İnsan-Görsel Çevre-Nesne Ders Sunumu, Atölye Çalışması, Kritik
3 Proje 3: Tekrar İlkesi ve İki Boyutlu Lekesel Düzenleme Ders Sunumu, Atölye Çalışması, Kritik
4 Proje 4: Biçim ve Anlam: Tekrar ve Desen Ders Sunumu, Atölye Çalışması, Kritik
5 Proje 5: Fotograftan Hareket ile Yeni Biçim ve Anlamlara Ulaşmak Ders Sunumu, Atölye Çalışması, Kritik
6 Proje 6: Harf Tipi ile Kompozisyon Ders Sunumu, Atölye Çalışması, Kritik
7 Proje 7: Renk ve Değer - Renk Çemberi Uygulaması Ders Sunumu, Atölye Çalışması, Kritik
8 Proje 8: Ortogonal Yansıma Ders Sunumu, Atölye Çalışması, Kritik
9 Proje 9: Modelleme: İki Boyutdan üç boyuta modelleme yolu ile geçiş Ders Sunumu, Atölye Çalışması, Kritik
10 Proje 10: Doku ve Alan Çalışmaları Ders Sunumu, Atölye Çalışması, Kritik
11 Proje 11: İki ve Üç Boyutlu Soyutlama Ders Sunumu, Atölye Çalışması, Kritik
12 Proje 12: Doku ve renk sistemleri kullanılarak kolaj tekniği ile tasarım Ders Sunumu, Atölye Çalışması, Kritik
13 Proje 13: Etkileşimli Asemblaj Ders Sunumu, Atölye Çalışması, Kritik
14 Final Projesi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Gavin Ambrose and Paul Harris, Basics Design: Design Thinking, Ava Publishing
David A. Lauer and Stephen Pentak, Design Basics. Wadsworth Publishing: 2011
Becky Koening,
Color Workbook (3rd Edition), Prentice Hall: 2009.
Christian Leborg,
Visual Grammar (Design Briefs), Princeton Architectural Press: 2006.
Harold B. Dondis, Primer of Visual Literacy. The MIT Press: 1973.


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 12 50
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 10
Final Sınavı 1 40
Total: 14 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati48148
Laboratuvar96196
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje12672
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12424
Final Sınavı16060
Toplam İş Yükü (saat):300


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OC1 3 3 1 2 2 3 2 3 3 2 3
OC2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3
OC3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 2 3
OC4 3 1 3 3 3 2 2 3 2 2 3
OC5 3 1 3 3 3 2 2 3 2 2 3
OC6 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3