DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Tipografi VCD 203 Güz 02+02+00 Zorunlu 3 6.0
Akademik Birim: Görsel İletişim Tasarımı
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Özgü Ertaş
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin:
1. Ders yazı tiplerinin anatomisini incelerken, temel yazı kuralları üzerinden kompozisyon oluşturmaları,
2. Sayfa düzeni tasarımı prensipleri ve yazıyı görsel ile birleştirilerek tasarım problemlerini çözmeleri ve bu beceriyi kazanmaları Öğrencilerin bu temel öğeler hakkında temel seviyede bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Ders yazı tipleri araştıması, sayfa düzeni tipografinin terminolojisi ve metodları üzerinden kompozisyon oluşturmak. Görsel iletişim tasarımı problemlerine yazıtipi ve kompozisyon açılarından yaklaşarak çözüm üretme yöntemleri ve uygulamalarını içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Tipografinin prensiplerini kavrayabilecek seviyeye gelmek
  • 2- Tasarım yapabilmek için gerekli olan programları öğrenmiş olmak
  • 3- Karakter çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak
  • 4- Fotoğraf, renk ve diğer grafik elemanlarını yazı ile birleştirmeyi öğrenmiş olmak
  • 5- Poster, Afiş, kitap vb. İletişim araçlarını tasarlayabilecek seviyeye gelmek
  • 6- Temel ve seviyede Tipografik tasarımlar yapabilecek seviyeye gelmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders sunumları, Uygulama ve Kritikler


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Tipografinin tarihsel gelişim süreci Stüdyo çalışması
2 Harflerin anatomik yapılarının incelenmesi Stüdyo çalışması
3 Karakter çeşitleri Stüdyo çalışması
4 Sayfa düzeni ve çeşitli gridler üzerinde çalışma Stüdyo çalışması
5 Yazı ve Görselin birleşmesi Stüdyo çalışması
6 Proje Sunumu ve Kritik Fotoğraf çekimi
7 Tasarımda fotoğraf kullanımı ve metin düzenlemesi Stüdyo çalışması
8 Yazı, renk ve kompozisyon/ Proje Stüdyo çalışması
9 Vize Stüdyo çalışması
10 Proje Sunumu ve Kritik Stüdyo çalışması
11 Tipografinin sanat akımlarına göre incelenmesi Stüdyo çalışması
12 Proje Sunumu ve Kritik Stüdyo çalışması
13 Logo ve kurumsal kimlik çalışması Stüdyo çalışması
14 Final Projesi hakkında bilgilendirme Stüdyo çalışması


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Erik Spiekermann ve E.M: Davis. Stop Stealing Sheep.
Willi Kunz. Typography: Macro and Micro-Aesthetics.
Ilene Strizver. Type Rules


DİĞER KAYNAKLAR

Ders sunumları, Stüdyo Pratikleri, Kritikler.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 7 10
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 40
Total: 11 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14228
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev7749
Sunum/Jüriye Hazırlık11717
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12020
Final Sınavı13636
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OC1 1 3 1 2 2 3 2 3 3 2 3
OC2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3
OC3 1 3 1 3 3 2 2 3 3 2 3
OC4 1 1 3 3 3 2 2 3 2 2 3
OC5 1 1 3 3 3 2 2 3 2 2 3
OC6 1 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3