DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Tasarım Tarihi VCD 205 Güz 03+00+03 Zorunlu 3 6.0
Akademik Birim: Görsel İletişim Tasarımı
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Özgü Ertaş
Dersin Amacı: Bu ders sanat ve tasarımın konuları çizgisel bir düzen yerine tematik olarak, sanat ve tasarım pratiklerinden yola çıkılarak sunulur. Öğrencilerin, sanata ve tasarıma ait temalara aşinalık kazanmalarını amaçlayan bu derste görsel iletişim tasarımına ait konular ve pratiklerin yanı sıra ve sıklıkla sanatın ve tasarımın çok çeşitli biçimlerine (genre) değinilmektedir.
Dersin İçeriği: Sanat ve tasarım ve mimarlık nesnelerin tarihsel süreçlerine tematik bir yaklaşım.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Sanat ve tasarım işlerinde kompozisyon, renk, doku süreç, stil gibi çeşitli kavramları öğrenmiş olmak
  • 2- Sanat ve tasarım tarihinde çeşitli kavramları yapıldıkları zamanla göre inceleyerek tartışabilmek
  • 3- Sanat ve tasarım tarihinde yer edinmiş işleri gerek tematik gerekse de kavramsal olarak çözümleyebilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders sunumları, Ara Sınav ve Final Sınavı.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş
2 Kompozisyon “Proportion,” from Art Fundamentals, pp. 56-60.
3 Sanat ve Tasarımın Elamanları I: Renk Işık, Doku “Simultaneous Contrast,” Art Fundamentals, pp. 156-161.
4 Sanat ve Tasarımın Elamanları II: İki boyut, Üç boyut ve Zaman “Chiascuro & Tenebrism,” Art Fundamentals, pp. 116-119.
5 Temsil “Motion Pictures, Video, the Computer and Art,” Art Fundamentals, pp. 213-215.
6 Ara Sınav
7 Sanat, Tasarım ve Beden E. H. Gombrich-Art and Illusion (Seçkiler).
8 Sanat, Tasarım ve Doğa E. H. Gombrich-Art and Illusion (Seçkiler).
9 Üretim Frank Lloyd Wright, “Meaning of Materials – Glass,”
10 Ara Sınav
11 Sanat, Tasarım ve Devrim Ulrich Conrads (editor), “Futurist Architecture” and De Stijl Manifesto I”
12 Sanat, Tasarım ve Makine Packer, R. And K. Jordan. Multimedia (Seçkiler)
13 Sanat, Tasarım ve Teknoloji Packer, R. And K. Jordan. Multimedia (Seçkiler)
14 Sanat, Tasarım ve Enformasyon Packer, R. And K. Jordan. Multimedia (Seçkiler)


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

“Proportion,” from Art Fundamentals, pp. 56-60.
“Simultaneous Contrast,” Art Fundamentals, pp. 156-161.
“Chiascuro & Tenebrism,” Art Fundamentals, pp. 116-119.
“Motion Pictures, Video, the Computer and Art,” Art Fundamentals, pp. 213-215.
E. H. Gombrich-Art and Illusion (Seçkiler).
Marquardt J. And S. Eskilson. Frames of Reference, pp. 329 – 333)
Ulrich Conrads (editor), “Futurist Architecture” and De Stijl Manifesto I”
Packer, R. And K. Jordan. Multimedia (Seçkiler)


DİĞER KAYNAKLAR



DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 20
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 40
Total: 4 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje12222
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar22040
Final Sınavı14646
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OC1 3 3 1 2 2 3 2 3 3 2 3
OC2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3
OC3