DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Görsellik Tarihi VCD 206 Bahar 03+00+03 Zorunlu 3 6.0
Akademik Birim: Görsel İletişim Tasarımı
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Özgü Ertaş
Dersin Amacı: Bu ders çizgisel zamanı kullanarak görmenin ve görüntünün tarihini anlatır. Amaç, görselliğin, görsel iletişim tasarımı ile ilişkisini, yazının bulunuşundan günümüz teknolojilerine uzanan zaman içerisinde tarihsel bir yapıda aktarmaktır.
Dersin İçeriği: Seminer formatında verilen bu derste öğrenciler dünya medeniyetlerin görsellikle olan ilişkilerine, sanat hareketlerinin ve stillerinin tasarıma etkisine, coğrafyanın sanatsal ve tasarımsal değişkenliğine görsel iletişim tasarımı pratikleri ve örneklemleri ile karşılaşırlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Görselliği tanımlayabilmek
  • 2- . Görselliğin tarihinin beraberinde getirdiği konu, kavram ve pratikleri çizgisel zamanda değerlendirebilmek
  • 3- Görselliğin çoklu medya ortamlarında nasıl taşındığını tanımlayabilmek
  • 4- Görsellik ve bakışın tarihsel sürecini analiz edebilmek
  • 5- Görselliğin biçim, stil ve konular arasındaki rolünü değerlendirebilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Seminerler, iki ara sınav, bir final sınavı, dönem projesi, konular üzerinde tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Derse giriş
2 Görselliğin Tarihini Çalışmak “Introduction” from A Century of Graphic Design.
3 Tarihöncesi Yazı ve Biçim Graphic Design History: A Critical Guide. Pp.1-30.
4 Ortaçağ Yazıbiçimleri ve Kitap Formatları Graphic Design History: A Critical Guide. Pp. 32-55.
5 Rönesans Standartları ve Baskıda Modülarite Graphic Design History: A Critical Guide. Pp. 57-77.
6 Ara Sınav
7 Modern Tipografi ve Kamusal Mekanın Yaratımı Graphic Design History: A Critical Guide. Pp.83-128.
8 Konstrüktizim, De Stijl ve Bauhaus A Century of Graphic Design, “Mid-Century Modern”
9 Modern Hareketin Formasyonu Graphic Design History: A Critical Guide. Pp.150-173
10 2. Dünya Savaşı, Propaganda ve Enformasyon Grafiği (ISOTYPE) Design History, “Poster as Art.”
11 Uluslararası Tipografik Stil A Century of Graphic Design “The New Design and Artistic Experiment.”
12 Ara Sınav
13 Pop, Protesto ve Postmodernizm Graphic Design History: A Critical Guide. Pp. 268-309
14 Dijital Tasarım Graphic Design History: A Critical Guide. Pp. 310-330


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

G. Lees-Maffei, R. Houze (eds.). 2010. The Design History Reader. Berg. (Rezerve: KHas_IC).
J. Aynsley. 2001. A Century of Graphic Design. Barron's Educational Series (Rezerve: KHas_IC).
M. W. Marien. 2010. Photography: A Cultural History. Laurence King Publishing (Rezerve: KHas_IC).
D. P. Doordan. 1995. Design History: An Anthology. MIT Press (Rezerve: KHas_IC).
J. Drucker, E. McVarish. 2009. Graphic Design History: A Critical Guide. Pearson Education Inc.
S.J. Eskilson. 2007. Graphic Design: A New History. Laurence King Publishing.
S. Heller, E. Pettit. 2000. Graphic Design Timeline. Allworth Press
P. Meggs. 1983. A History of Graphic Design. Allen Lane.


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 10 10
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 2 40
Final Sınavı 1 40
Total: 14 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev11414
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar22550
Final Sınavı14444
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OC1 3 3 2         3     3
OC2     3       3   3   2
OC3   2   1         3   3
OC4 3 3             2   3
OC5       3             3