DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Görsel Kültür Çözümlemesi VCD 304 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 6.0
Akademik Birim: Görsel İletişim Tasarımı
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Özgü Ertaş
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin:
1. Görsel kültür alanına giren inceleme nesnelerini teşhis edebilmeleri,
2. Bunları analiz ederken öğrendikleri metodolojik bilgiyi uygulayabilmeleri,
3. Bu fenomenler üzerine akademik olarak kabul edilebilir yazıları yazabilmeleri
beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Bu ders görsel kültürün geniş alanını konu alan soruşturmasını üç kategori üzerinden yürütüyor: metodoloji, alanlar, ve konu başlıkları. Buna göre “metodoloji” başlığı altında öğrencilere görsel kültür analizinde kullanabilecekleri araçlar olarak semiyotik ve psikanaliz tanıtılıyor. Alanlar kategorisi altında film, fotograf, görsel dijital kültür, ve televizyon üzerine yetkin metinler okunuyor. Son olarak, konu başlıkları altında öğrenciler ideoloji, bilim, toplumsal cinsiyet, öznellik, ve toplumsal eylem etrafında gelişmiş tartışmaları okuyorlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Görsel kültür başlığı altında anlamlı olarak tartışılabilecek mesele ve görüngüleri tanımlayabilmek
  • 2- Görsel kültüre ait görüngüleri analiz ederken farklı metodolojiler kullanabilmek
  • 3- Farklı bir kültürel alanda geliştirilmiş kavramsal araçları tanıdık ve yerel bir kültürel alanda uygulayabilmek
  • 4- Görsel kültür hakkında yenilikçi teorik sorular formüle edebilmek
  • 5- Görsel kültür analizinde başarılı akademik yazı yazmanın ilkelerini adapte edebilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri -Video ve imajlarla desteklenmiş ders anlatımı - Hedefe yönelik sınıf içi tartışmalar - Aşağıda sıralanmış okumalar hakkında öğrenci yorumları talep etmek - Akademik yazı yazma becerisini geliştirmek üzere planlanmış bir yazma semineri - İki adet kısa ödev


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Introduction Introduction: The Field of Visual Culture
2 Semiotics “Course in General Linguistics,” Ferdinand de Saussure
3 Psychoanalysis “Identification,” Dudley Andrew
4 Photography “Uses of Photography,” John Berger “The Image-World,” Susan Sontag
5 Visual Digital Culture “The Digital Image in “The Age of the Signifier,” Andrew Darley
6 Film “The Film Image,” Andrey Tarkovsky
7 Workshop on How to Approach Writing Academic Papers “Crash Course in Writing Effective Essays,” Herman Rapaport
8 Television Selections from Still Life in Real Time, Richard Dienst
9 Ideology & Power “Ideology,” Jeffrey Nealon & Susan Searls Giroux
10 Gender & Sexuality “Differences,” Jeffrey Nealon & Susan Searls Giroux
11 Science & Visual Culture “Reading Scientific Images: The Iconography of Evolution,” Richard Mason et al.
12 Subjectivity & Phenomenology “What is Phenomenology?” Maurice-Merleau Ponty
13 Agency “Agency,” Jeffrey Nealon & Susan Searls Giroux
14 Review and Conclusions


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

“Course in General Linguistics,” Ferdinand de Saussure
“Identification,” Dudley Andrew
“Uses of Photography,” John Berger
“The Image-World,” Susan Sontag
“The Digital Image in “The Age of the Signifier,” Andrew Darley
“The Film Image,” Andrey Tarkovsky
“Crash Course in Writing Effective Essays,” Herman Rapaport
Selections from Still Life in Real Time, Richard Dienst
“Ideology,” Jeffrey Nealon & Susan Searls Giroux
“Differences,” Jeffrey Nealon & Susan Searls Giroux
“Reading Scientific Images: The Iconography of Evolution,” Richard Mason et al.
“What is Phenomenology?” Maurice-Merleau Ponty
“Agency,” Jeffrey Nealon & Susan Searls Giroux


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 2 60
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev21020
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler15460
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı12222
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OC1 1   1         1 1 1 1
OC2 1 1 2 1         3 2 3
OC3 2 3     3 2 2 2   1 3
OC4 3 3 2 3 1 1 1 1 3 2 3
OC5   1           3 3 3 3