DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Felsefe ve Görsellik VCD 420 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 6.0
Akademik Birim: Görsel İletişim Tasarımı
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Özgü Ertaş
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin:
1. Görsellik ve görsel kültür üzerine oluşmuş geniş felsefi literatürü anlamlandırabilmek için gerekli olan eleştirel araçları kazanması,
2. Görsellik üzerine oluşmuş çağdaş söylemleri tanıması,
3. Görsel sanat ve kültürüm meseleleri hakkında ileri düzeyde bir teorik analizi yapabilmesi beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Bu ders imge, çeşitli imge üretme pratikleri, imge türleri, ve görselliği ilgilendiren daha geniş meseleler üzerine farklı noktalarda odaklanan okumalardan oluşuyor. Okumalar fenomenolojiden psikanalize, görsel temsil ile ilişkisi içinde kent kültüründen videonun açtığı yeni olanaklara, modernist resimden sinemada sesin rolüne ve post-modern toplumdaki imge politikalarına uzanıyor.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Görsel sanat ve kültür analizinde felsefi paradigmalar kullanabilecek seviyeye gelmiş olmak
  • 2- Çağdaş görsel kültür fenomenleri üzerine yeni teorik problemler oluşturabilmek
  • 3- Çağdaş görsel teorinin kavramlarını açıklayabilmek
  • 4- Görsel kültür hakkında yarışan felsefi iddiaları karşılaştırabilmek
  • 5- Kişisel görsel kültür deneyimini çağdaş kuramın sorularıyla ilişkilendirebilmek
  • 6- Görsel kültür analizinde başarılı akademik yazı yazmanın ilkelerini adapte edebilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri - Öğrenciler blog formatında bir imge günlügü tutarlar. -Video ve imajlarla desteklenmiş ders anlatımı. - Hedefe yönelik sınıf içi tartışmalar. -Felsefi metinleri üzerinden yakın okuma alıştırmaları. -Öğrenci sunumları. - Blog ve sunum çalışmaları final makalesine dönüştürülür.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Introduction Introduction & Syllabus Overview
2 Maurice Blanchot “Two Versions of the Imaginary” “Two Versions of the Imaginary”
3 Maurice Merleau-Ponty Jacques Lacan “Eye and Mind” (phenomenology) “The Gaze” (psychoanalysis)
4 Guy Debord The Society of the Spectacle (selections)
5 Jean Baudrillard “Precession of Simulacra”
6 Roland Barthes Camera Lucida, selections (photography)
7 Clement Greenberg “Modernist Painting” (modernist painting)
8 Michel Chion The Voice in Cinema, selections (film/cinema)
9 Maruzzio Lazzarato “Video, Flows, and Real Time” (video)
10 Nancy Bauer “Pornutopia” “Lady Power” (sexuality, gender, feminisim)
11 Kevin Robbins “The City in the Field of Vision” (city & the imaginary)
12 Martin Heidegger “The Age of the World Picture” (technology and representation)
13 Jacques Ranciere “The Future of the Image”
14 Conclusions None


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Maurice Blanchot, The Space of Literature (University of Nebraska Press, 1982)
The Merleau-Ponty Reader, (eds.) T. Toadvine & L. Lawlor (Northwestern University Press, 2007)
Jacques Lacan, The Four Fundamental Concepts of Pyschoanalysis (Norton, 1981)
Modern Art and Modernism: A Critical Anthology, (eds.) F. Frascina & C. Harrison (Westview, 1982)
Roland Barthes, Camera Lucida (Vintage, 2000)
Guy Debord, The Society of the Spectacle (Zone Books, 1995)
Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation (University of Michigan Press, 1995)
Kevin Robbins, Into the Image (Routledge, 1996)
Martin Heidegger, The Question Concerning Technology and Other Essays (Harper, 1977)
Michel Chion, The Voice in Cinema (Columbia University Press, 1999)


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 30
Ödev - -
Sunum/Jüri 1 30
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje11717
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık11010
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler15460
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı11515
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OC1 3 3             1 3 3
OC2   3   2   1 2       3
OC3               3   3 2
OC4 3   3   2     2      
OC5         3 3     2    
OC6   2           3 3 3 3