DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Olasılık ve İstatistik IT 502 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.0
Akademik Birim:
Öğrenim Türü:
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü:
Dersin Amacı:
Dersin İçeriği:
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Olaylar içindeki belirsizlikleri temsil etmek için, olasılık kavramlarını, ve rassal değişkenleri kullanmak
  • 2- Olasılık yoğunluk ve kümülatif dağılım fonksiyonlarını içeren olasılık hesaplama problemlerini çözebilmek.
  • 3- Bağımsız rastgele değişkenlerin toplamları için zayıf ve güçlü büyük sayılar kanunlarını ve merkezi limit teoremini elde edebilir.
  • 4- Üzerinde araştırma yapılacak olan değişken/değişkenlere ait verilerden tanımlayıcı istatistikleri hesaplayabilecektir
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Film-Rüya Analojisi, Temel Fantaziler, Ödipal Senaryolar, Fetişisim Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
1 Olasılık ve İstatistiğe giriş. İstatistiksel deneyler. Çıktılar, olaylar, Örnek Uzay, Küme Teorisi Probability & Statistics for Engineers and Scientists, R.E. Walpole, R.H. Myers, S.L. Myers, and K. Ye, 2.1, 2.2
2 İlgili okumalar ve filmin tartışılması Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
2 Olasılık tanımları. Olasılığın temel teoremleri. Sonlu Örnek Uzay. Sayma teknikleri. Çarpma Kuralı. Probability & Statistics for Engineers and Scientists, R.E. Walpole, R.H. Myers, S.L. Myers, and K. Ye, 2.3, 2.4, 2.5
3 Röntgencilik, Aile Romansları, Masquerade Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
3 Bayes Teoremi Probability & Statistics for Engineers and Scientists, R.E. Walpole, R.H. Myers, S.L. Myers, and K. Ye, 2.6, 2.7, 2.8
4 İlgili okumalar ve filmin tartışılması Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
4 Kesikli Rassal değişkenler. Olasılık fonksiyonu. Dağılım fonksiyonu. Ortalama ve varyans. Probability & Statistics for Engineers and Scientists, R.E. Walpole, R.H. Myers, S.L. Myers, and K. Ye, 3.1, 3.2, 4.1 , 4.2
5 Abjection Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
5 Özel Kesikli Dağılımlar (Düzgün, Bernoulli,binom, hipergeometrik, Probability & Statistics for Engineers and Scientists, R.E. Walpole, R.H. Myers, S.L. Myers, and K. Ye, 5.1, 5.2, 5.3
6 İlgili okumalar ve filmin tartışılması Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
6 Geometrik, Negatif Binom, Poisson Dağılımları Probability & Statistics for Engineers and Scientists, R.E. Walpole, R.H. Myers, S.L. Myers, and K. Ye, 5.4, 5.5, 5-6
7 Paranoya ve Bilinçdışı Eşcinsellik Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
7 Sürekli Rassal Değişkenler. Olasılık Yoğunluk fonksiyonu. Probability & Statistics for Engineers and Scientists, R.E. Walpole, R.H. Myers, S.L. Myers, and K. Ye, 3.3, 4.1 , 4.2
8 İlgili okumalar ve filmin tartışılması Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
8 Özel Sürekli Dağılımlar (düzgün, normal, binoma normal yaklaşım, exponansiyel) Probability & Statistics for Engineers and Scientists, R.E. Walpole, R.H. Myers, S.L. Myers, and K. Ye, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
9 Depresyon, Yas ve Melonkoli Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
9 Özel Sürekli Dağılımlar (düzgün, normal, binoma normal yaklaşım, exponansiyel)-Devam Vize sınavı Probability & Statistics for Engineers and Scientists, R.E. Walpole, R.H. Myers, S.L. Myers, and K. Ye, 6.5, 6-6, 6.7
10 İlgili okumalar ve filmin tartışılması Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
10 Birleşik olasılık dağılımı ve Koşullu Dağılım. Bağımsız Rassal Değişkenler Probability & Statistics for Engineers and Scientists, R.E. Walpole, R.H. Myers, S.L. Myers, and K. Ye, 3.4
11 Ayrılma Anksiyetesi, Mazoşizm, Sasizm Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
11 Kovaryans, korelasyon. Şartlı Ortalama ve varyans. Probability & Statistics for Engineers and Scientists, R.E. Walpole, R.H. Myers, S.L. Myers, and K. Ye, Rest of chapter 4
12 İlgili okumalar ve filmin tartışılması Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
12 İstatistiğe giriş ve Veri analizi Probability & Statistics for Engineers and Scientists, R.E. Walpole, R.H. Myers, S.L. Myers, and K. Ye, 8.1-8.6
13 Lacan`ın Üçlü Şeması: İmgelem, Sembolic ve Hakikat Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
13 Hipotez testleri`nin incelenmesi Probability & Statistics for Engineers and Scientists, R.E. Walpole, R.H. Myers, S.L. Myers, and K. Ye,10
14 İlgili okumalar ve filmin tartışılması Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
14 Hipotez testleri`nin incelenmesi Probability & Statistics for Engineers and Scientists, R.E. Walpole, R.H. Myers, S.L. Myers, and K. Ye, 10


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALARDİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 2 65
Ödev 7 35
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 40
Total: 25 180


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje23060
Ödev7321
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14228
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar020
Final Sınavı000
Toplam İş Yükü (saat):151


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
OC1                        
OC2                        
OC3                        
OC4