DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İleri Düzey Java IT 522 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 8.0
Akademik Birim:
Öğrenim Türü:
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Hasan DAĞ
Dersin Amacı: Temel programlama becerisini kullanarak nesneye yönelik programlama konularını grafik ara yüzü bileşenleri ile birlikte öğretmek.
Dersin İçeriği: Çok-boyutlu diziler, sınıflar (soyut, ara, türetilmiş), nesneler, grafikler, kullanıcı ara yüz bileşenlerine giriş, paketler, istisnalar, javadoc
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Metot, dizi ve çok boyutlu dizileri kullanmak
  • 2- Tüm sınıf çeşitleri (soyut, ara ve türetilmiş), nesneler ve farklı kullanıcı ara yüzü birimlerini kullanmak
  • 3- Beklenilmeyen durumların ve dokümantasyon yönetimini yapmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sınıf dersleri, problem çözme vakaları (senaryoları), ödev, kısa sınavlar, ara sınav ve final.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Temel Java konularına bir giriş Ders kitabının ilgili bölümü
2 Metotlar Ders kitabının ilgili bölümü
3 Diziler Ders kitabının ilgili bölümü
4 Çok boyutlu diziler Ders kitabının ilgili bölümü
5 Sınıflar ve kalıtım Ders kitabının ilgili bölümü
6 Nesneler Ders kitabının ilgili bölümü
7 Sınıflar (arabirim ve soyut) Ders kitabının ilgili bölümü
8 Arasınav Haftası
9 Dosya işlemleri Ders kitabının ilgili bölümü
10 Paketler Ders kitabının ilgili bölümü
11 İstisna ve javadoc Ders kitabının ilgili bölümü
12 Grafik konularına giriş Ders kitabının ilgili bölümü
13 Kullanıcı arabirimi bileşenleri Ders kitabının ilgili bölümü
14 Kullanıcı arabirimi ile tasarım Ders kitabının ilgili bölümü


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Introduction to Java Programming Comprehensive Version, 9E, Y. Daniel Liang, 2013, Prentice Hall.


DİĞER KAYNAKLAR

1. Internet & World Wide Web How to Program, 4/e, Harvey M. Deitel
and Paul J. Deitel, Prentice Hall, 2007
2. http://www.w3shools.com


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 20
Ödev 2 10
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 5 30
Final Sınavı 1 40
Total: 9 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje14545
Ödev21530
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler9436
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar5420
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):203


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
OC1                        
OC2                        
OC3