DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Fizik I PH 121 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 5.0
Akademik Birim:
Öğrenim Türü:
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Mehmet Önder PEKCAN
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrenciyi klasik mekaniğin temel kavramlarıyla tanıştırıp, teori ve uygulamaları açık ve anlaşılabilir bir şekilde sunmaktır. Öğrenciler, çözülmüş sorular ve ödevlerle motive edilmektedir.
Dersin İçeriği: Ölçme,vektörler,Tek boyutta hareket, İki boyutta hareket, Newton`un hareket yasaları, Hareket yasalarının uygulamaları, Newton`un evrensel çekim yasası, İş ve Enerji, Enerjinin korunumu, Momentum ve sistemlerin hareketi, Katı cisimlerin statik dengesi, Dönme I ve Dönme II
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Boyut analizi ve birim dönüştürebilme yeteneği kazandırmak.
  • 2- Skaler ve vektörel çarpım yapmayı öğrenmek.
  • 3- Newton'un hareket yasalarını mekanik problemlere uygulayabilmek.
  • 4- İş-enerji teoremi kullanılarak temel problemleri çözebilmek.
  • 5- Enerjinin korunum prensibine göre mekanik problemleri çözümleyebilmek.
  • 6- Momentum kavramını öğrenmek ve impuls-momentum teoreminin uygulamalarını gerçekleştirebilmek
  • 7- Sabit bir eksen etrafında dönen katı cisimlerin mekaniğini anlamak. Dönme hareketi, tork kavramını öğrenmek.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Ölçme 1
2 Vektörler 2
3 Tek boyutta hareket 1,2,3
4 İki ve üç boyutta hareket 1,2,3
5 Kuvvet ve hareket-I 1,2,3
6 Kuvvet ve hareket-II 1,2,3
7 Kinetik enerji 4
8 İş 4
9 Potansiyel enerji 4
10 Enerjinin korunumu 5
11 Parçacık sistemleri ve kütle merkezi 6
12 Çarpışmalar (Esnek ve esnek olamayan) 7
13 Dönme 1 7
14 Dönme 2 7


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Physics I (Mechanics), F.J. Keller, W. E. Gettys, M. J. Skove, McGraw-Hill, 2006


DİĞER KAYNAKLAR

1. PRINCIPLES of PHYSICS, 9th Ed., Halliday, Resnick, J. Walker, J. Wiley Pub., 2011.

2. Sears and Zemansky?s UNIVERSITY PHYSICS, 13th Ed., HD Young, RA Freedman, Pearson Pub., 2011.

3. PHYSICS for Scientists and Engineers, 3th Ed., PM Fisbane, SG Gasiorowicz, ST Thornton, Pearson Pub., 2005.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 5 5
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 2 35
Final Sınavı 1 60
Total: 8 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev5315
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler16116
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar6742
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):125


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1 3                
OC2 3                
OC3 3                
OC4 3                
OC5 3                
OC6 3                
OC7 3