DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II AT 102 Bahar 02+00+00 Zorunlu 2 1.0
Akademik Birim:
Öğrenim Türü:
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Aslı ÇARKOĞLU
Dersin Amacı: Bu ders, öğrencilerin, Türkiye’nin yakın tarihi hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecine hakim olarak dönemin politik ve ekonomik gelişmeleri hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: Kurtuluş ve Kuruluş başlıkları altında İstiklal Savaşı, önemli olaylar, Cumhuriyet’in ilanından başlayarak çeşitli alanlarda gerçekleştirilen reformlar anlatılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Politik, ekonomik ve toplumsal etmenlerin tarihsel olaylar üzerindeki etkilerini bilmek
  • 2- Farklı disiplinleri bir araya getirerek, disiplinler arası analiz yapma becerisi kazanmak
  • 3- Tarihsel sorunlara eleştirel yaklaşımı teşvik ederek, analitik ve eleştirel düşünce yetkinliğini desteklemek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Blackboard sistemi üzerinden ders anlatımı ve ödevler


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Erik J. Zürcher, Turkey: A Modern History, 3rd Edition (I.B. Tauris, 2004)


DİĞER KAYNAKLAR

Türk Devrim Tarihi, Toktamış Ateş, Der Yayınları, 1993.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı - -
Total: 0 0


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat):0


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1                 1        
OC2     2                    
OC3     1