DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Uluslararası Bankacılık BS 401 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 7.0
Akademik Birim: İşletme Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Bora SELÇUK
Dersin Amacı:
Finansal piyasalar ve çağdaş bankacılık sektöründeki gelişmelerin takip edilebilmesini sağlamak.
Dersin İçeriği: Finansal İnovasyon Ve Teknolojik Gelişme, Finansal Serbestleşme Eğilimi, Globalleşme Eğilimi, Uluslarüstüleşme Eğilimi, Uluslarüstü Bankacılık, Bankaların Uluslarüstüleşmesini Açıklamaya Dönük Kuramlar, Türkiye’de Uluslarüstü Bankacılık Yabancı Bankalar Boyutu; Türkiye’de Ya-bancı Bankaların Tarihsel Perspektifteki Gelişimi, Yabancı Bankaların Kaynak Kullanım Ve Mali Yapıları İle Pazar Paylarının Karşılaştırmalı Analizi, , Türk Bankacılığının Uluslarüstü Boyutu; Türk Bankacılık Sisteminin Yapısal Özellikleri Ve 1980 Sonrası Gözlenen Yapısal Değişim,Türk Bankacılığının Dışa Açılmasının Türk Ekonomisi Üzerindeki Etkileri, Bankacılıkta Uluslarüstü-leşme Aşamaları Ve Türk Bankalarının Durumu
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Bankaların uluslararasılaşmasını açıklamaya dönük kuramlarını açıklar.
  • 2- Uluslararası bankacılık hizmet ve ürünlerini tanımlar.
  • 3- Uluslararası bankacılığın, banka organizasyonundaki etkilerini değerlendirir
  • 4- Bankaların uluslararası anlaşmalardaki rolünü yorumlar
  • 5- Finansal piyasalar ve çağdaş bankacılık sektöründeki gelişmeleri açıklar
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım Yöntemi Soru Cevap Yöntemi Sunum Yöntemi


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Finansal piyasalar ve çağdaş bankacılıkta son gelişmeler
2 Finansal yenilikler, teknolojik gelişme bankaların uluslararasılaşması.
3 Bankaların ulusalrarasılaşmasında rol oynayan faktörler.
4 Uluslararası bankacılığın banka organizasyonundaki yeri
5 Uluslararası bankacılık hizmet ve ürünleri
6 Bankaların uluslararasılaşmasını açıklamaya dönük kuramlar (1)
7 Bankaların uluslararasılaşmasını açıklamaya dönük kuramlar (2)
8 Ara Sınav
9 Türkiye'de uluslararası bankacılık
10 Türk bankacılığının uluslararası boyutu.
11 Uluslararası bankacılık yapan kuruluşlar
12 Uluslararası ödemelerle ilgili kurum ve kurallar
13 Türkiye'de dış ticaret rejimi ve bankalar
14 Uluslararası Ticaret Odası, IIC500 ve eUCP


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR


Salih Kaya. Uluslararası Bankacılık : UCP 500 ve +eUCP Uygulamaları.Ankara, Nobel, 2003.
Sami Uslu. Uluslararası Bankacılık. Sakarya: Sakarya Yayıncılık, 2007


DİĞER KAYNAKLAR


Tamer Aksoy. Çağdaş Bankacılıktaki Son Eğilimler ve Türkiye'de Uluslaraüstü Bankacılılık.Ankara: SPK Yayını, 1998


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 3 50
Final Sınavı 1 50
Total: 4 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati31648
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar31545
Final Sınavı14040
Toplam İş Yükü (saat):175


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
OC1 3 2                    
OC2 1 1                    
OC3 3 1     2              
OC4 1 1       1            
OC5 2 2