DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Bitirme Projesi BS 442 Bahar 02+00+00 Zorunlu 2 4.0
Akademik Birim: İşletme Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Bora SELÇUK
Dersin Amacı: Öğrencinin 4 yıl boyunca derslerde gördüğü konulardan bir veya birkaçı üze-rinde veya farklı bir yeni konu üzerinde araştırma yapmasını sağlamak, litera-tür taraması yoluyla bilgi ve dokümanı belirli bir disiplin içerisinde bir araya getirmesini sağlamak, elde edilen teorik ve deneysel bilgilerin bir tez halinde düzenlenmesini ve başkalarının da yararlanacağı bir biçimde sunulmasını sağ-lamak.
Dersin İçeriği: Türk Bankacılığı başta olmak üzere Türk Finansal sşisitemi Sigortacılık kurumlarıı, Tarihi Geli-şimi, Bankacılıkla İlişkili Kurumlar (BDDK, TMSF, SPK, TCMB, Rekabet Kurumu), Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası kanunu ve Kurumları, Türkiye’de Bankacılık Faaliyetlerinin Yasal Zemini, Bankacılıkta Denetim ve Düzenleme, Mevduat Sigortası, Bankacılıkta riskler ve yönetimi Parasal İktisat vs.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Bir konuyu, literatürden araştırma ve öğrenme becerisini kazanmışlardır
  • 2- Kendi başına, bir konuyu sebep ve sonuçları ile birlikte ortaya koyma ve irdeleme be-cerisi kazanmışlardır
  • 3- Deneysel çalışmalarda; sistem kurma, sonuç alma ve sonuçları tablo, grafik vb. yollar-la değerlendirme becerilerini kazanmışlardır
  • 4- Yapılan bir çalışmanın tez formatında nasıl hazırlanacağını öğrenmiştir.
  • 5- Bir sunu hazırlama ve yapılan çalışmayı başkalarına anlatabilme ve aktarabilme bece-risini kazanmıştır.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım Yöntemi Soru Cevap Yöntemi Sunum Yöntemi


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Proje konularının tartışılması ve bilimsel yazım teknikleri hakkında bilgi verilmesi
2 Bilimsel yazım teknikleri hakkında bilgi verilmesi
3 Bilimsel yazım teknikleri hakkında bilgi verilmesi
4 Bilimsel yazım teknikleri hakkında bilgi verilmesi
5 İlk taslakların tartışılması
6 Düzeltmelerin verilmesi
7 Düzeltmelerin kontrolü
8 İlk çıktıların sunumlar halinde kontrolü
9 Proje Sunumları ve ek düzeltmeler
10 Proje Sunumları ve ek düzeltmeler
11 Proje Sunumları ve ek düzeltmeler
12 Proje Sunumları
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR


Bilimsel Yazım Yöntemleri Kitapları


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 50
Ödev - -
Sunum/Jüri 1 30
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 7 20
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı - -
Total: 9 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16232
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje11515
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık13939
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14114
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı000
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
OC1 2 1   1   1            
OC2 3         1            
OC3 2         1            
OC4 2                      
OC5 1         2