DERS - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

1. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
EL101 İngilizce I 2 3 3
GE103 Mühendislik Rehberliği ve Etik 2 3 3 3 3 3
MA101 Analiz I 3 1 1 1 1
MA103 Doğrusal Cebir 3 1 1 1 1
PH121 Fizik I 3
PH131 Fizik Laboratuvarı I 2 1 2 1
TD101 Türk Dili I 3 3

1. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
CH101 Kimya 1 1 1 2 1 1
EL102 İngilizce II 2 3 3
IE102 Endüstri Mühendisliğinin İlkeleri 1 1 1 1 2 2
MA102 Analiz II 3 1 1 1 1
PH122 Fizik II 3
PH132 Fizik Laboratuvarı II 2 1 2 1
TD102 Türk Dili II 3 3

2. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
AT101 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I 1 2 1
CE140 Bilgisayar Programlama I 2 2
EL201 İngilizce-III 2 3 3
GE204 Mühendisler için Olasılık ve İstatistik 3 2 2
IE205 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim 3 3 3
MA201 Diferansiyel Denklemler 3 1 1 1 1

2. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
AT102 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II 1 1 1
BA213 Muhasebeye Giriş 1
CH201 Malzeme Bilimi 3 3 3
EL202 İngilizce-IV 2 3 3
IE214 Endüstri Mühendisleri İçin Programlama A 1 2 3 3 2 3
IE222 Ergonomi ve İnsan Faktörleri Mühendisliğ 2 3 2 2 2 3
IE241 İmalat Süreçleri 1 2 2 1
MDBF299 Staj I

3. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
EC309 Mühendisler için Ekonomi 3 2 2 1 1
IE311 Yöneylem Araştırması I 3 3 1
IE313 İstatiksel Karar Verme 3 1 1 3 1
LW217 İşletme Hukuku 3 3 2 2 3 2 3 1 3 1 1

3. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
IE312 Yöneylem Araştırması II 3 3
IE332 Sistemlerin Benzetimi 2 3 2 2 2 3 2 1
IE342 Malzeme Yönetimi 3 3 3 3
MDBF399 Staj II

4. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
GE401 Mühendislikte Problem Çözme ve Proje Yönetimi 3
IE401 Üretim Planlama ve Kontrol 3 3 3 3 2 2

4. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
GE400 Mühendislik Tasarım Projesi 3 3 3 3 1 3 3 1 1
IE412 İstatistiksel Kalite Kontrolü 3 2 2 3