DERS - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

1. Yıl Güz

KODDERS
CH101 Kimya
EL101 İngilizce I
GE103 Mühendislik Rehberliği ve Etik
MA101 Analiz I
PH121 Fizik I
PH131 Fizik Laboratuvarı I
TD101 Türk Dili I

1. Yıl Bahar

KODDERS
CE140 Bilgisayar Programlama I
EL102 İngilizce II
MA102 Analiz II
MA103 Doğrusal Cebir
PH122 Fizik II
PH132 Fizik Laboratuvarı II
TD102 Türk Dili II

2. Yıl Güz

KODDERS
AT101 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I
EL201 İngilizce-III
ESE207 Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nin Temelleri
ESE211 Termodinamik ve Isı Transferi
GE204 Mühendisler için Olasılık ve İstatistik
MA201 Diferansiyel Denklemler
MDBF299 Staj I

2. Yıl Bahar

KODDERS
AT102 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II
CH201 Malzeme Bilimi
EL202 İngilizce-IV
ESE202 Enerji Sistemleri
ESE212 Mühendislik Mekaniği
MDBF299 Staj I

3. Yıl Güz

KODDERS
ESE301 Enerji Ekonomisi ve Piyasaları
ESE311 Fosil Enerji Kaynakları
ESE313 Enerji Çevrim Sistemleri
IE311 Yöneylem Araştırması I
MDBF399 Staj II

3. Yıl Bahar

KODDERS
ESE302 Enerji Modelleme ve Simülasyonu
ESE312 Yenilenebilir Enerji Kaynakları
ESE314 Güç İletimi ve Dağıtımı
IE354 Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi
MDBF399 Staj II

4. Yıl Güz

KODDERS
GE401 Mühendislikte Problem Çözme ve Proje Yönetimi

4. Yıl Bahar

KODDERS
GE400 Mühendislik Tasarım Projesi