DERS - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

1. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14
AT101 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I 1 1
DT111 Dış Ticaret 3 1 2 2 2 3 1 3 3 1 2 1
EK111 İktisada Giriş 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2
FL111 İngilizce-I 3
HU111 Hukuk 2 2 1 2 1 2 3 1 1 2 2 3 3 2
İS111 İşletme 3
MA161 Matematik 2 1 1 1 1 2 2
TD101 Türk Dili I

1. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14
AT102 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II 1 1
BP102 Bilgisayar Uygulamaları 1 2
DT124 Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları 3 3 2 3 3
EK114 Muhasebe 3
FL112 İngilizce II 3
MA162 İstatistik 2 1 2 2 1
MYO199 Staj 2 2 2 1 1 1
TD102 Türk Dili II
UL120 Lojistik

2. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14
FL211 İngilizce
FL211 İngilizce III
FL211 İngilizce III
FL211 İngilizce III 2
HI115 Pazarlama İlkeleri 3 3 1
UL201 Taşıma Operasyonları 2 3 2 3 3 3 3
UL221 Deniz Liman ve Terminal Yönetimi 3 3 3 2 3
UL223 Depolama ve Envanter Yönetimi 2 3 2 3 3 3 3
UL225 Sektörel Entegre Lojistik Yönetimi 2 2 2 3 3 3 3 3
UL227 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 3 3 2 3 3 3

2. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14
DT206 Dış Ticaret Muhasebesi 2
DT208 Uluslararası Pazarlama 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2
FL212 İngilizce IV 3
UL222 Uluslararası Taşımacılık Yönetimi 2 2 3 3 3 3 3 3 3
UL224 Üretim Yönetimi 3 3 3 3 3
UL252 Bitirme Projesi 3