DERS - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

1. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16
AT101 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I 1
BP111 Bilgisayar Kullanımı 1 1 1 1 1 1
FL111 İngilizce-I 3
GR209 Fotoğraf 2 1
HI111 Halkla İlişkiler
HI115 Pazarlama İlkeleri 3 2
RT109 Radyo ve Televizyon Yayımcılığı 3 2 2 1
RT115 Temel Gazetecilik 3 2
TD101 Türk Dili I

1. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16
AT102 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II 1
BP102 Bilgisayar Uygulamaları 2
FL112 İngilizce II 3
MYO199 Staj 2 3 3 2 3
RT110 Televizyon Teknikleri 2 3 1
RT122 Kurgu Teknikleri 3 3 2
RT124 Televizyon Haberciliği 3 2
RT154 Çekim Estetiği 3 3
TD102 Türk Dili II

2. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16
FL211 İngilizce
FL211 İngilizce III
FL211 İngilizce III
FL211 İngilizce III 3
RT201 Radyoda Program Yapım ve Yönetimi 3 2 2 2
RT203 Televizyon Çekim Teknikleri ve Yönetmenl 2 3 2
RT205 Televizyon Program Tasarımı ve Yapımcılı 3 1 3
RT213 Ses Kaydı ve Kurgusu 3 3
RT221 Senaryo Yazımı 2 3 2

2. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16
FL212 İngilizce IV 3
RT204 Dijital Teknolojiler 2 3 2 2
RT208 Dramatizasyon 2 3
RT210 Belgesel Yapımı 1 3
RT222 Bitirme Projesi