DERS - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

1. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
DSE501 Veri Bilimi Araçlarına Giriş
GSE501 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik
GSE598 Seminer
IT526 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi

1. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
CE514 Veri Madenciliği
IT572 İleri Düzey Bilgi Sistem Analiz ve Tasarımı

2. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
GSE599 Yüksek Lisans Tezi