DERS - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

1. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16
ARCH101 Mimarlıkta Temel Tasarım 3 2 2 3 1
ARCH113 Mimarlıkta Grafik ve Görsel İletişim
AT101 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I 2 2 1 1
EL101 İngilizce I 3 3 2
IA100 İç Mimarlığa Giriş
TD101 Türk Dili I 2 2

1. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16
ARCH114 Mimarlıkta Temsil
AT102 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II 2 3 2 1
EL102 İngilizce II 3 3 2
IA102 İç Mimari Tasarımın Temelleri
TD102 Türk Dili II 2 2 3

2. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16
ARCH221 Mimarlık Tarih ve Kuramı I
EL201 İngilizce-III 3 3 2
IA201 İç Mimarlık Proje I 3 2 3 3
IA215 Bilgisayar Destekli Tasarım I 2 2
IA251 İç Mimarlık Tasarım Sistemleri I-Yapı Bileşenleri
STF299 Staj I 2

2. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16
ARCH222 Mimarlık Tarihi ve Kuramı II
EL202 İngilizce-IV 3 3 2
IA202 İç Mimarlık Proje II 2 2 3 2
IA216 Bilgisayar Destekli Tasarım II 2
IA254 İç Mimari Tasarım Sistemleri II-Yapı Bileşenleri

3. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16
IA301 İç Mimarlık Proje III
IA351 İç Mimari Tasarım Sistemleri III-Yapı Hizmetleri
STF399 Staj II

3. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16
IA302 İç Mimarlık Proje IV
IA306 İç Mimari Tasarım Sistemleri IV-Tesisat/Meslek Pratiği

4. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16
IA401 İç Mimarlık Proje V
IA403 İç Mimaride İleri Sunum Teknikleri

4. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16
IA402 İç Mimarlık Final Projesi