DERS - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

1. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16 PY17 PY18 PY19
AT101 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I 1 1 1
EL101 İngilizce I 22223 2 3
ID101 Temel Sanat Tasarım I 3 2 2 3 1 2 1 1 3
ID113 Çizim ve Anlatım Teknikleri I
ID121 Sanat ve Tasarım Tarihi I 3 2 1
ID131 Tasarımda Yaratıcı Düşünce 3 2 3 3
TD101 Türk Dili I 3 3

1. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16 PY17 PY18 PY19
AT102 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II 2 1 2
EL102 İngilizce II 32 2 3
ID100 Endüstriyel Tasarıma Giriş
ID102 Temel Sanat Tasarım II
ID114 Çizim ve Anlatım Teknikleri II
ID122 Sanat ve Tasarım Tarihi II 3 2 1
TD102 Türk Dili II 3 3

2. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16 PY17 PY18 PY19
EL201 İngilizce-III 32 3
ID201 Ürün Tasarımı Stüdyosu I 1 3 3 3 1 3
ID211 Mock up ve Prototip Yapımı 3 3 2 1 2 3
ID213 Ürün Görselleştirme Teknikleri 1 1 1 3

2. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16 PY17 PY18 PY19
EL202 İngilizce-IV 32 3
ID202 Ürün Tasarımı Stüdyosu II 3 3 3 3 3 3 1 2 1
ID222 Tasarımda Malzeme ve Üretim Teknikleri 2 3 2
ID224 Endüstriyel Tasarımcılar için Ergonomi 2 3 2 1

3. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16 PY17 PY18 PY19
ID301 Ürün Tasarım Stüdyosu III 3 3 3 3 3 3 2 3 2
ID321 Endüstriyel Tasarımda Sürdürülebilirlik 3 2 3 3 3
ID323 Endüstriyel Tasarım Tarihi 3 3 2 3 1 2 3 2 1
ID325 Endüstriyel Tasarımda Strüktür 2 3 3

3. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16 PY17 PY18 PY19
ID302 Ürün Tasarım Stüdyosu IV 2 2 1 1 2 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2
ID324 Ürün Anlambilimii 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 2 1
ID328 Tasarımda İnovasyon ve Ürün Geliştirme 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3
ID330 Endüstriyel Tasarım Prensipleri ve Süreç 3 2 3 3

4. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16 PY17 PY18 PY19
ID401 Ürün Tasarım Stüdyosu V 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3
STF399 Staj II

4. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16 PY17 PY18 PY19
ID402 Bitirme Projesi 2 3 3 3 1 2 2 3 2 3 2 3