Ders Planları

1. Yıl Güz

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
ARCH101 Z Mimarlıkta Temel Tasarım İngilizce 03 06 00 6.0 10
ARCH111 Z Sanat ve Mimarlığa Giriş İngilizce 03 00 00 3.0 4
ARCH113 Z Mimarlıkta Grafik ve Görsel İletişim İngilizce 02 02 00 3.0 6
AT101 Z Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I Türkçe 02 00 00 2.0 1
EL101 Z İngilizce I İngilizce 03 00 00 3.0 4
MA131 Z Matematik İngilizce 03 00 00 3.0 6
TD101 Z Türk Dili I Türkçe 02 00 00 2.0 1
DÖNEM TOPLAMI: 18 8 0 22 32

1. Yıl Bahar

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
ARCH102 Z Mimari Tasarımın Temelleri İngilizce 03 06 00 6.0 12
ARCH112 Z Mimarlıkta Anahtar Kelimeler İngilizce 03 00 00 3.0 6
ARCH114 Z Mimarlıkta Temsil İngilizce 02 02 00 3.0 6
AT102 Z Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II Türkçe 02 00 00 2.0 1
EL102 Z İngilizce II İngilizce 03 00 00 3.0 4
TD102 Z Türk Dili II Türkçe 02 00 00 2.0 1
DÖNEM TOPLAMI: 15 8 0 19 30

2. Yıl Güz

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
ARCH201 Z Mimari Tsarım I İngilizce 03 06 00 6.0 9
ARCH210 Z Hesaplamalı Tasarım İngilizce 02 02 00 3.0 4
ARCH221 Z Mimarlık Tarih ve Kuramı I İngilizce 03 00 00 3.0 4
ARCH233 Z Taşıyıcı Sistemeler I İngilizce 03 00 00 3.0 4
ARCH255 Z Yapı Teknolojileri ve Malzemeleri İngilizce 02 02 00 3.0 4
EL201 Z İngilizce-III İngilizce 03 00 00 3.0 4
KHAS S KHAS Seçmeli İngilizce 0 0 0 0 1
DÖNEM TOPLAMI: 16 10 0 21 30

2. Yıl Bahar

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
ARCH202 Z Mimari Tasarım II İngilizce 03 06 00 6.0 10
ARCH212 Z Dijital Tasarım Stüdyosu İngilizce 02 02 00 3.0 4
ARCH222 Z Mimarlık Tarihi ve Kuramı II İngilizce 03 00 00 3.0 4
ARCH234 Z Taşıyıcı Sistemler II İngilizce 03 00 00 3.0 4
ARCH256 Z Yapı Teknolojileri Malzemeleri II Türkçe 02 02 00 3.0 4
EL202 Z İngilizce-IV İngilizce 03 00 00 3.0 4
DÖNEM TOPLAMI: 16 10 0 21 30

3. Yıl Güz

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
ARCH301 Z Mimari Tasarım III İngilizce 03 06 00 6.0 10
ARCH323 Z Bağlamı İçinde Kültürel Miras İngilizce 03 00 00 3.0 4
ARCH355 Z Çevre Kontrolü ve Sürdürülebilirlik İngilizce 02 02 00 3.0 4
STF299 Z Staj I Türkçe 00 00 00 0.0 4
S Seçmeli-I (Bölüm Seçmeli) İngilizce 3 0 0 3 4
S Seçmeli-II İngilizce 3 0 0 3 4
DÖNEM TOPLAMI: 14 8 0 18 30

3. Yıl Bahar

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
ARCH302 Z Mimari Tasarım IV İngilizce 03 06 00 6.0 14
ARCH344 Z Ev, konut ve toplu konut İngilizce 03 00 00 3.0 4
S Seçmeli-V (Bölüm Seçmeli) İngilizce 3 0 0 3 4
S Seçmeli-IV İngilizce 3 0 0 3 4
S Seçmeli-III İngilizce 3 0 0 3 4
DÖNEM TOPLAMI: 15 6 0 18 30

4. Yıl Güz

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
ARCH401 Z Mimari Tasarım V İngilizce 03 06 00 6.0 16
ARCH421 Z Mimarlık ve Şehircilikte Güncel Tartışmalar İngilizce 03 00 00 3.0 6
S Seçmeli-VI (Bölüm Seçmeli) İngilizce 3 0 0 3 4
S Seçmeli-VII İngilizce 3 0 0 3 4
DÖNEM TOPLAMI: 12 6 0 15 30

4. Yıl Bahar

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
ARCH402 Z Bitirme Projesi İngilizce 04 08 00 8.0 16
ARCH462 Z Mesleki Uygulama ve Yasal Mevzuat İngilizce 03 02 00 4.0 6
STF399 Z Staj II Türkçe 00 00 00 0.0 5
S Seçmeli-VIII (Bölüm Seçmeli) İngilizce 3 0 0 3 4
DÖNEM TOPLAMI: 10 10 0 15 31
TOPLAM: 116 66 0 149 243

SEÇMELİ DERSLER

KODDERS TİPİDERSDİLTULKREDIAKTS
ARCH122 S Mimarlık Üzerine Okumak ve Yazmak İngilizce 03 00 00 3.0 4
ARCH321 S Çağdaş Mimarlık Kuramı ve Eleştirisi Türkçe 03 00 00 3.0 4
ARCH321 S İslam, Anadolu ve Osmanlı Mimarlıkları İngilizce 03 00 00 3.0 4
ARCH322 S Kent Mimarlığı İngilizce 03 00 00 3.0 4
ARCH400 S Kentsel Tasarım ve Pejzaj İngilizce 02 02 00 3.0 4
ARCH422 S Architecture of Istanbul İngilizce 03 00 00 3.0 4
ARCH426 S Architecture and Modernity in Turkey İngilizce 03 00 00 3.0 4
ARCH433 S Strüktürel Deneyler İngilizce 02 02 00 3.0 4
ARCH458 S Mimari ve Kentsel Tasarımda Küçük Ölçekli Müdahaleler İngilizce 02 02 00 3.0 4
ARCH471 S Doğa, Peyzaj ve Altyapı İngilizce 03 00 00 3.0 4