DERS - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

1. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16 PY17 PY18
ARCH101 Mimarlıkta Temel Tasarım 3 2 3 3 1
ARCH111 Sanat ve Mimarlığa Giriş 1 2 2 2 1 1
ARCH113 Mimarlıkta Grafik ve Görsel İletişim 3 1
AT101 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I 1 2 1 1
EL101 İngilizce I 3 3 3
MA131 Matematik 2 2 2
TD101 Türk Dili I 3 3

1. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16 PY17 PY18
ARCH102 Mimari Tasarımın Temelleri 3 2 3 3 1
ARCH112 Mimarlıkta Anahtar Kelimeler 1 1 1 2 2 3 2 3 1 1 1
ARCH114 Mimarlıkta Temsil 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AT102 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II 1 2 1 1
EL102 İngilizce II 3 3 3
TD102 Türk Dili II 3

2. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16 PY17 PY18
ARCH201 Mimari Tsarım I 3 3 2 3 2 1 1 1 1
ARCH210 Hesaplamalı Tasarım 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2
ARCH221 Mimarlık Tarih ve Kuramı I 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1
ARCH233 Taşıyıcı Sistemeler I
ARCH255 Yapı Teknolojileri ve Malzemeleri 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1
EL201 İngilizce-III 3 3 3

2. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16 PY17 PY18
ARCH202 Mimari Tasarım II 3 3 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 1 1
ARCH212 Dijital Tasarım Stüdyosu 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2
ARCH222 Mimarlık Tarihi ve Kuramı II 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1
ARCH234 Taşıyıcı Sistemler II
ARCH256 Yapı Teknolojileri Malzemeleri II 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1
EL202 İngilizce-IV 3 3 3

3. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16 PY17 PY18
ARCH301 Mimari Tasarım III 3 1 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1
ARCH323 Bağlamı İçinde Kültürel Miras 3 2 3 2
ARCH355 Çevre Kontrolü ve Sürdürülebilirlik 2 2 2 2 2 2 2
STF299 Staj I 3 3 3 4 2 3 22 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

3. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16 PY17 PY18
ARCH302 Mimari Tasarım IV 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1
ARCH344 Ev, konut ve toplu konut 1 2 2 1 2 3 2 2

4. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16 PY17 PY18
ARCH401 Mimari Tasarım V 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2
ARCH421 Mimarlık ve Şehircilikte Güncel Tartışmalar 2 2 3

4. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16 PY17 PY18
ARCH402 Bitirme Projesi 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2
ARCH462 Mesleki Uygulama ve Yasal Mevzuat 3 3 2 3 2 3 3
STF399 Staj II 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2