TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
Bilgi Kuramsal / Olgusal Ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer kaynaklar yardımıyla alanındaki güncel ve ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.      
Beceriler Bilişsel / Uygulamalı Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.      
Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalara ve kanıtlara dayalı verileri yorumlayıp değerlendirme, sorunları tanımlayıp çözüm önerileri geliştirme.      
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak farklı paydaşlara aktarabilme.              
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.                
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.                      
Öğrenme Yetkinliği Alanında bağımsız çalışma ve araştırma yapabilme.                  
Alanı ile ilgili bilgileri uygularken karşılaşılaşabileceği sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme                    
Organizasyonun amaç ve hedeflerini belirleyip bunlara ulaşabilmek için gereken süreçleri planlayıp yönetebilme.                  
İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme.            
Öğrenimin yaşam boyu süren bir aktivite olduğunu anlama ve bunun gereklerini belirleyip, uygulayabilme        
Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili faaliyet gösterirken mesleki, sosyal ve etik değerlere uygun hareket edebilme.                
Eleştirel aklın öneminin farkında olma ve alanında yenilikçi ve yaratıcı davranabilme.