DERS - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

1. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
AT101 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I 3 3
BA101 İşletmeye Giriş
EC121 Ekonomiye Giriş I 3 2 3 3 1 1 1 1
EL101 İngilizce I 3 2 2
IT103 Hesaplama ve Bilgi Sistemlerine Giriş
MA121 Matematik I 3 3
TD101 Türk Dili I 2 2

1. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
AT102 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II 3 2 3
EC122 Ekonomiye Giriş II 3 2 3 3 1 1 2 1
EL102 İngilizce II 3 2 2
LW138 Hukuka Giriş
MA122 Matematik II 2 3
PS112 Sosyolojiye Giriş
TD102 Türk Dili II 2

2. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
BA213 Muhasebeye Giriş 1 1
EC223 Mikroekonomi 3 3 3 3 3 3 2
EL201 İngilizce-III 3 2 2
LW217 İşletme Hukuku
SC201 İstatistiğe Giriş 3 3

2. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
BA212 Orta Düzey Muhasebe 3 1
EC224 Makroekonomi
EL202 İngilizce-IV 3 2 2
IF202 Finansa Giriş

3. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
EC311 Kamu Maliyesi
EC323 Ekonometri I 3 2 3 3 3
EC327 Uluslararası Ekonomi I 3 1 2 2 1 2 1
EC331 Parasal Ekonomi

3. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
EC324 Ekonometri II 3 3 3 3 3
EC328 Uluslararası Ekonomi II 2 1 2 1 2 2 1
EC332 Endüstriyel Ekonomi 3 3 3 3 3 3 2 3

4. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
EC433 Türkiye Ekonomisi
EC435 Uygulamalı Ekonomi 3 3 3 3 3
EC439 Büyüme ve Kalkınma 3 3 2 3 2 2 3 3
IISBF399 Staj

4. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
EC432 İktisadi Düşünce Tarihi 2 1 2 1 2 3 1 3 3 2
EC440 Sürdürülebilir Kalkınma 3 3 2 2 1 2 3 1 2 1
EC442 Ekonomide Güncel Konular