Ders Planları

1. Yıl Güz

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
AT101 Z Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I Türkçe 02 00 00 2.0 1
EC121 Z Ekonomiye Giriş I İngilizce 03 00 00 3.0 7
EL101 Z İngilizce I İngilizce 03 00 00 3.0 4
IT103 Z Hesaplama ve Bilgi Sistemlerine Giriş İngilizce 03 00 00 3.0 5
MA121 Z Matematik I İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY101 Z Psikolojiye Giriş İngilizce 03 00 00 3.0 8
TD101 Z Türk Dili I Türkçe 02 00 00 2.0 1
DÖNEM TOPLAMI: 19 0 0 19 31

1. Yıl Bahar

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
AT102 Z Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II Türkçe 02 00 00 2.0 1
EL102 Z İngilizce II İngilizce 03 00 00 3.0 4
PS112 Z Sosyolojiye Giriş İngilizce 03 00 00 3.0 6
PSY112 Z Gelişim Psikolojisi İngilizce 03 00 00 3.0 7
TD102 Z Türk Dili II Türkçe 02 00 00 2.0 1
S Fakülte Seçmeli İngilizce 03 00 00 3.0 5
S Üniversite Seçmeli İngilizce 03 00 00 3.0 5
DÖNEM TOPLAMI: 19 0 0 19 29

2. Yıl Güz

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
EL201 Z İngilizce-III İngilizce 03 00 00 3.0 4
PSY201 Z Psikolojide Araştırma Yöntemleri I İngilizce 02 02 00 3.0 7
PSY223 Z Sosyal Psikoloji İngilizce 03 00 00 3.0 6
SC201 Z İstatistiğe Giriş İngilizce 03 00 00 3.0 7
KHAS Z KHAS Seçmeli Türkçe 00 01 00 0.0 1
PSY S Bölüm Seçmeli İngilizce 03 00 00 3.0 5
DÖNEM TOPLAMI: 14 3 0 15 30

2. Yıl Bahar

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
EL202 Z İngilizce-IV İngilizce 03 00 00 3.0 4
PSY202 Z Psikolojide Araştırma Yöntemleri II İngilizce 02 00 02 3.0 7
PSY224 Z Sosyal Psikolojide Temel Konular İngilizce 03 00 00 3.0 6
PSY234 Z Bilişsel Psikoloji ve Öğrenme İngilizce 04 04 00 6.0 8
S Üniversite / Fakülte Seçmeli İngilizce 03 00 00 3.0 5
DÖNEM TOPLAMI: 15 4 2 18 30

3. Yıl Güz

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
PSY301 Z Psikolojide Ölçme Değerlendirme İngilizce 02 00 02 3.0 6
PSY335 Z Fizyolojik Psikoloji İngilizce 03 00 00 3.0 6
PSY337 Z Deneysel Psikoloji İngilizce 02 02 00 3.0 6
PSY341 Z Kişilik Teorileri İngilizce 03 00 00 3.0 5
S Üniversite Seçmeli İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY S Bölüm Seçmeli İngilizce 03 00 00 3.0 5
DÖNEM TOPLAMI: 16 2 2 18 33

3. Yıl Bahar

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
PSY304 Z Mesleki Sorumluluk ve Etik İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY340 Z Psikoopatoloji İngilizce 03 00 00 3.0 6
PSY342 Z Sağlık Psikolojisi İngilizce 03 00 00 3.0 6
S Fakülte Seçmeli İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY S Bölüm Seçmeli İngilizce 03 00 00 3.0 5
DÖNEM TOPLAMI: 15 0 0 15 27

4. Yıl Güz

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
PS353 Z Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY441 Z Klinik Psikoloji İngilizce 03 00 00 3.0 9
S Üniversite / Fakülte Seçmeli İngilizce 03 00 00 3.0 5
S Üniversite / Fakülte Seçmeli İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY S Bölüm Seçmeli İngilizce 03 00 00 3.0 5
DÖNEM TOPLAMI: 15 0 0 15 29

4. Yıl Bahar

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
PSY402 Z Psikoloji Tarihi Türkçe 03 00 00 3.0 8
PSY490 Z Psikolojide Uygulamalar I Türkçe 02 02 00 3.0 8
S Üniversite / Fakülte Seçmeli İngilizce 03 00 00 3.0 5
S Üniversite / Fakülte Seçmeli İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY S Bölüm Seçmeli İngilizce 03 00 00 3.0 5
DÖNEM TOPLAMI: 14 2 0 15 31
TOPLAM: 127 11 4 134 240

SEÇMELİ DERSLER

KODDERS TİPİDERSDİLTULKREDIAKTS
PSY102 S Psikolojide Temel Konular İngilizce 03 00 00 3.0 7
PSY232 S Bilişsel Psikoloji İngilizce 03 00 00 3.0 6
PSY233 S Öğrenme Psikolojisi İngilizce 02 02 00 3.0 6
PSY303 S Psikolojode Veri Analizi İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY311 S Bilişsel Psikolojide Seçme Konular I İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY312 S Bilişsel Psikolojide Seçme Konular II İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY321 S İlişki ve Aile Dinamikleri İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY325 S Bakım Verme İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY331 S Gelişim Psikolojisinde Seçme Konuları I İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY332 S Gelişim Psikolojisinde Seçme Konuları II İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY333 S Adli Psikoloji İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY334 S Trafik Psikolojisi İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY339 S İnsanda Cinsellik İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY367 S Duygu İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY403 S Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntem İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY404 S Evrimsel Psikoloji İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY414 S Deneysel Psikolojide Seçme Konular I İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY415 S Deneysel Psikolojide Seçme Konular II İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY429 S Psikoloji ve İletişim İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY431 S Pozitif Psikoloji İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY433 S Sosyal Psikolojide Seçme Konular I İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY435 S Sosyal Psikolojide Seçme Konular II İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY445 S Çocuk Psikopatolojisi İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY447 S Psikolojik Testler İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY449 S Psikoterapi Teorileri İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY453 S Klinik Psikolojide Seçme Konular I İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY459 S Psikopatolojide Seçme Konular I İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY463 S Sağlık Psikolojiside Seçme Konular I İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY465 S Sağlık Psikolojiside Seçme Konular II İngilizce 03 00 00 3.0 5
PSY481 S Psikoloji Semineri İngilizce 01 04 00 3.0 5
PSY482 S Psikolojide Profesyonel Gelişim İngilizce 01 02 00 2.0 3
PSY483 S Psikolojide Bağımsız Çalışma İngilizce 00 02 00 1.0 2