Ders Planları

1. Yıl Güz

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
ADL101 Z Medeni Hukukun Genel Esasları I Türkçe 03 00 00 3.0 5
ADL103 Z Bilgisayar-I Türkçe 02 02 00 3.0 4
ADL105 Z Büro Yönetimi Teknikleri Türkçe 02 00 00 2.0 2
ADL107 Z İdare Hukukunun Temel Esasları Türkçe 02 00 00 2.0 4
ADL109 Z Yargı Örgütü Türkçe 02 00 00 2.0 3
ADL113 Z Kamu Hukukuna Giriş Türkçe 02 00 00 2.0 4
ADL115 Z Genel Ekonomi İlkeleri Türkçe 02 00 00 2.0 2
AT101 Z Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I Türkçe 02 00 00 2.0 1
FL101 Z English I (ADL) İngilizce 02 00 00 2.0 4
TD101 Z Türk Dili I Türkçe 02 00 00 2.0 1
DÖNEM TOPLAMI: 21 2 0 22 30

1. Yıl Bahar

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
ADL102 Z Medeni Hukukun Genel Esasları II Türkçe 03 00 00 3.0 5
ADL104 Z Bilgisayar-II Türkçe 02 02 00 3.0 4
ADL106 Z İdari Yargının Temel Esasları Türkçe 02 00 00 2.0 4
ADL108 Z Tebligat Hukuku Türkçe 02 00 00 2.0 4
ADL110 Z Hukuk Dili ve Adli Yazışma Türkçe 02 00 00 2.0 4
ADL112 Z Genel Muhasebe Türkçe 02 00 00 2.0 3
AT102 Z Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II Türkçe 02 00 00 2.0 1
FL102 Z English II (ADL) İngilizce 02 00 00 2.0 4
TD102 Z Türk Dili II Türkçe 02 00 00 2.0 1
DÖNEM TOPLAMI: 19 2 0 20 30

2. Yıl Güz

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
ADL201 Z Borçlar Hukukunun Genel Esasları Türkçe 03 00 00 3.0 5
ADL203 Z Ticaret Hukukunun Temel Esasları Türkçe 02 00 00 2.0 4
ADL205 Z Ceza Hukukunun İlkeleri Türkçe 03 00 00 3.0 4
ADL207 Z Medeni Usul Hukukunun Temel İlkeleri Türkçe 03 00 00 3.0 5
ADL209 Z Yazı İşleri Mevzuatı Türkçe 02 00 00 2.0 2
ADL211 Z Harçlar Hukuku Türkçe 02 00 00 2.0 3
ADL213 Z Klavye Kullanımı III Türkçe 02 02 00 3.0 4
ADL S Seçmeli Ders I Türkçe 2 0 0 2 3
DÖNEM TOPLAMI: 19 2 0 20 30

2. Yıl Bahar

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
ADL200 Z Kıymetli Evrak Hukukunun Temel Esasları Türkçe 02 00 00 2.0 3
ADL202 Z Ceza Usul Hukukunun İlkeleri Türkçe 03 00 00 3.0 5
ADL204 Z İcra ve İflas Hukukunun Genel Esasları Türkçe 03 00 00 3.0 5
ADL206 Z İnfaz Hukuku Türkçe 02 00 00 2.0 2
ADL208 Z Avukatlık ve Noterlik Hukuku Türkçe 03 00 00 3.0 4
ADL210 Z Adli Tıp Türkçe 02 00 00 2.0 3
ADL212 Z Klavye Kullanımı IV Türkçe 02 02 00 3.0 4
ADL S Seçmeli Ders II Türkçe 2 0 0 2 3
DÖNEM TOPLAMI: 19 2 0 20 29
TOPLAM: 78 8 0 82 119

SEÇMELİ DERSLER

KODDERS TİPİDERSDİLTULKREDIAKTS
ADL214 S Polis Mevzuatı Türkçe 02 00 00 2.0 3
ADL215 S İş Hukukunda Temel Esaslar Türkçe 02 00 00 2.0 3
ADL216 S Belediye Mevzuatı Türkçe 02 00 00 2.0 3
ADL217 S Amme Alacakları Tahsili Usulü Türkçe 02 00 00 2.0 3