DERS - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

1. Yıl Güz

KODDERS
ADL101 Medeni Hukukun Genel Esasları I
ADL103 Bilgisayar-I
ADL105 Büro Yönetimi Teknikleri
ADL107 İdare Hukukunun Temel Esasları
ADL109 Yargı Örgütü
ADL113 Kamu Hukukuna Giriş
ADL115 Genel Ekonomi İlkeleri
AT101 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I
FL101 English I (ADL)
TD101 Türk Dili I

1. Yıl Bahar

KODDERS
ADL102 Medeni Hukukun Genel Esasları II
ADL104 Bilgisayar-II
ADL106 İdari Yargının Temel Esasları
ADL108 Tebligat Hukuku
ADL110 Hukuk Dili ve Adli Yazışma
ADL112 Genel Muhasebe
AT102 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II
FL102 English II (ADL)
TD102 Türk Dili II

2. Yıl Güz

KODDERS
ADL201 Borçlar Hukukunun Genel Esasları
ADL203 Ticaret Hukukunun Temel Esasları
ADL205 Ceza Hukukunun İlkeleri
ADL207 Medeni Usul Hukukunun Temel İlkeleri
ADL209 Yazı İşleri Mevzuatı
ADL211 Harçlar Hukuku
ADL213 Klavye Kullanımı III

2. Yıl Bahar

KODDERS
ADL200 Kıymetli Evrak Hukukunun Temel Esasları
ADL202 Ceza Usul Hukukunun İlkeleri
ADL204 İcra ve İflas Hukukunun Genel Esasları
ADL206 İnfaz Hukuku
ADL208 Avukatlık ve Noterlik Hukuku
ADL210 Adli Tıp
ADL212 Klavye Kullanımı IV