Ders Planları

1. Yıl Güz

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
CF101 Z İletişim ve Medya İngilizce 03 00 00 3.0 6
CF103 Z Sosyal Bilimlerde Anahtar Kavramlar İngilizce 03 00 00 3.0 6
CF111 Z İletişim Alanlarına Giriş İngilizce 01 02 00 0.0 1
EL101 Z İngilizce I İngilizce 03 00 00 3.0 4
PR101 Z Halkla İlişkilere Giriş İngilizce 03 00 00 3.0 6
PR109 Z Social and Economic Issues for Public Relations Türkçe 03 00 00 3.0 6
TD101 Z Türk Dili I Türkçe 02 00 00 2.0 1
DÖNEM TOPLAMI: 18 2 0 17 30

1. Yıl Bahar

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
CF102 Z İletişim ve Sanat İngilizce 03 00 00 3.0 6
CF104 Z Dünya Tarihi ve Medeniyetleri İngilizce 03 00 00 3.0 6
EL102 Z İngilizce II İngilizce 03 00 00 3.0 4
PR102 Z Halkla İlişkilerin Temelleri İngilizce 03 00 00 3.0 6
PR108 Z Halkla İlişkiler için Bilgisayar ve Yazma Becerileri İngilizce 03 00 00 3.0 7
TD102 Z Türk Dili II Türkçe 02 00 00 2.0 1
DÖNEM TOPLAMI: 17 0 0 17 30

2. Yıl Güz

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
AT101 Z Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I Türkçe 02 00 00 2.0 1
CF231 Z İletişim Kuramları İngilizce 03 00 00 3.0 6
EL201 Z İngilizce-III İngilizce 03 00 00 3.0 4
PR201 Z İletişim Kampanyaları İngilizce 03 00 00 3.0 6
PR211 Z Medya Analizi İngilizce 03 00 00 3.0 6
S Seçmeli Ders İngilizce 3 0 0 3 6
KHAS Z KHAS Seçmeli Türkçe 0 0 0 o 1
DÖNEM TOPLAMI: 17 0 0 17 30

2. Yıl Bahar

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
AT102 Z Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II Türkçe 02 00 00 2.0 1
CF232 Z İletişim Araştırma Yöntemleri İngilizce 03 00 00 3.0 7
EL202 Z İngilizce-IV İngilizce 03 00 00 3.0 4
PR214 Z Medya ve Siyaset İngilizce 03 00 00 3.0 6
PS202 Z Siyasa Yapımı ve Analizi İngilizce 03 00 00 3.0 6
S Seçmeli Ders İngilizce 3 0 0 3 6
DÖNEM TOPLAMI: 17 0 0 17 30

3. Yıl Güz

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
CF301 Z İletişim Etiği ve Hakları İngilizce 03 00 00 3.0 6
PR301 Z Halkla İlişkiler Stratejileri ve Yönetim İngilizce 03 00 00 3.0 6
PR303 Z Kriz Yönetimi İngilizce 03 00 00 3.0 6
S Seçmeli Ders İngilizce 3 0 0 3 6
S Seçmeli Ders İngilizce 3 0 0 3 6
DÖNEM TOPLAMI: 15 0 0 15 30

3. Yıl Bahar

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
PR302 Z İkna ve Propaganda İngilizce 03 00 00 3.0 6
PR304 Z Uygulamalı Halkla İlişkiler Araştırmalar İngilizce 03 00 00 3.0 6
S Seçmeli Ders İngilizce 3 0 0 3 6
S Seçmeli Ders İngilizce 3 0 0 3 6
S Seçmeli Ders İngilizce 3 0 0 3 6
DÖNEM TOPLAMI: 15 0 0 15 30

4. Yıl Güz

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
PR401 Z PR Project İngilizce 03 00 00 3.0 6
S Seçmeli Ders İngilizce 3 0 0 3 6
S Seçmeli Ders İngilizce 3 0 0 3 6
S Seçmeli Ders İngilizce 3 0 0 3 6
S Seçmeli Ders İngilizce 3 0 0 3 6
DÖNEM TOPLAMI: 15 0 0 15 30

4. Yıl Bahar

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
PR440 Z Halkla İlişkiler Projesi İngilizce 03 00 00 3.0 6
S Seçmeli Ders İngilizce 3 0 0 3 6
S Seçmeli Ders İngilizce 3 0 0 3 6
S Seçmeli Ders İngilizce 3 0 0 3 6
S Seçmeli Ders İngilizce 3 0 0 3 6
DÖNEM TOPLAMI: 15 0 0 15 30
TOPLAM: 129 2 0 128 240

SEÇMELİ DERSLER

KODDERS TİPİDERSDİLTULKREDIAKTS
CF216 S Bütünleşik Pazarlama İletişimi İngilizce 03 00 00 3.0 6
CF253 S Yaratıcı Medya Yazarlığı İngilizce 03 00 00 3.0 6
CF255 S Kurumsal İletişim İngilizce 03 00 00 3.0 6
CF311 S Toplumsal Cinsiyet ve Medya İngilizce 03 00 00 3.0 6
CF322 S Ulus Markalaşması İngilizce 03 00 00 3.0 6
CF330 S İletişimde Vaka Çalışmaları İngilizce 03 00 00 3.0 6
CF406 S Sosyal Medya Kampanyaları İngilizce 03 00 00 3.0 6
CF419 S Spor Medyası İngilizce 03 00 00 3.0 6
PR207 S Kişilerarası İletişim Türkçe 03 00 00 3.0 6
PR213 S Kamu Diplomasisine Giriş İngilizce 03 00 00 3.0 6
PR215 S İletişim ve Sosyal Fayda İngilizce 03 00 00 3.0 6
PR220 S Halkla İlişkilerde Etkinlik Yönetimi İngilizce 03 00 00 3.0 6
PR222 S Küresel Medya Alanları İngilizce 03 00 00 3.0 6
PR305 S Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri İngilizce 03 00 00 3.0 6
PR308 S Pazarlama İletişimi ve Sosyal Medya İngilizce 03 00 00 3.0 6
PR313 S İtibar ve Algı Yönetimi İngilizce 03 00 00 3.0 6
PR317 S Global Mediascapes İngilizce 03 00 00 3.0 6
PR318 S Sağlık İletişimi İngilizce 03 00 00 3.0 6
PR319 S Halkla İlişkiler ve Lobicilik İngilizce 03 00 00 3.0 6
PR321 S Uluslararası Halkla İlişkiler İngilizce 03 00 00 3.0 6
PR322 S İnternette İtibar Yönetimi İngilizce 03 00 00 3.0 6
PR402 S Haber Kültürü:Haber Medyasına Eleştirel İngilizce 03 00 00 3.0 6
PR404 S Political Communication and Campaigning İngilizce 03 00 00 3.0 6
PR413 S Kamuoyu Araştırması İngilizce 03 00 00 3.0 6
PR417 S Sivil Toplum İçin Stratejik İletişim İngilizce 03 00 00 3.0 6
PR419 S Pazarlama Halkla İlişkileri İngilizce 03 00 00 3.0 6