TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
Bilgi Kuramsal / Olgusal Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.                    
Beceriler Bilişsel / Uygulamalı Bilişim ve /veya bilgisayar bilimleri problemlerini saptar, tanımlar ve modeller; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular                    
Bilişim ve /veya bilgisayar bilimleri problemlerinin tanımlarını ve ilk çözümlerini elde etmek amacıyla etkileşimli deneysel ortamlar tasarlar ve uygular ve bu ortamları değerlendirir.                  
Bilgisayar tabanlı sistemlerde yaşam çevriminin tüm aşamalarını gerçekleştirir.                  
Hesaplama, matematik ve kuramsal bilgisayar bilimleri bilgileri ile bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim ve/ya bilgisayar bilimleri problemlerinin çözümleri için seçer ve kullanır.                    
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bireysel olarak veya çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.                      
Öğrenme Yetkinliği Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilişim ve/ya bilgisayar bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili güncel gelişmeleri izler                      
İletişim ve Sosyal Yetkinlik Sözlü ve yazılı iletişim kurar, en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.                    
Bilişim uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincindedir ve girişimcilik ve yenilikçilik konuları hakkında farkındalığa sahiptir.                  
Alana Özgü Yetkinlik Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.