Öğrenciler İçin Finansal Destek

Khas’ta Başarılı Her Öğrenciye Burs Var

Üniversitemiz burs olanakları bakımından diğer vakıf üniversitelerinden farklı bir eğitim anlayışına sahiptir. Çok sayıda öğrenciden ziyade, nitelikli sayıda öğrenci yetiştirmeyi hedef alan üniversitemiz de burslu okuyan öğrenci oranı da her geçen yıl artmaktadır.

ÖSYM Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndaki burslar dışında farklı başlıklarda da pek çok öğrenciye burs imkanı sağlıyoruz. Siz de bu burslardan yararlanabilir, geleceğinizi en iyi şekilde şekillendirebilirsiniz.

ÖSYM Burslarımız Hakkında:

Üniversiteye Giriş Üstün Başarı Bursu (Tam Burslu): ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “tam burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih edildiğinde Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerden eğitim ücreti alınmaz.

Üniversiteye Giriş Başarı Bursu (%50 Burslu): ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “%50 burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretinden %50 oranında indirim uygulanır.

Üniversiteye Giriş Başarı Bursu (%25 Burslu): ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “%25 burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretinden %25 oranında indirim uygulanır.

Üniversiteye Giriş Üstün Başarı ile Üniversiteye Giriş Başarı Bursları; karşılıksız olup, sadece öğretim ücretini kapsamakta ve eğitim süresindeki başarı düzeyinden bağımsız olarak  zorunlu yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için en çok 2 yıl (4 yarıyıl), önlisans düzeyinde en çok 3 yıl (6 yarıyıl), lisans düzeyinde en çok 6 yıl (12 yarıyıl) süreyle kesintisiz devam eder.

Kadir Has Bursu:

Burslu veya ücretli lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, ÖSYS sıralamasında TS-1, MF-3, MF-4, TM-1 ve TM-2 puan türlerinde ilk 5000’e giren öğrencilere her eğitim-öğretim yılında 9 ay boyunca eğitim desteği sağlanır. Kadir Has Bursu çerçevesinde verilen eğitim desteğinin miktarları aşağıdaki gibidir:

İlk 100 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere 2.000 TL

İlk 500 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere 1.000 TL

İk 1000 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere 500 TL

İlk 2000-5000 (Dil puan türünde hariç) arasında yer alan öğrencilere 250 TL.

Kadir Has Bursu bir eğitim yılında 9 ay süre ile ödenir ve normal öğrenim süresince devam eder. Bu süre yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için 5 yıl, fakültelerin birinci sınıfına başlayan öğrenciler için 4 yıldır.

 

Diğer Başarı Burslarımız Hakkında:

IB Bursu:Uluslararası Bakalorya (IB) Diploması toplam notu 32-37 arasında olan öğrencilerden eğitim ücretinin yarısı;  38 ve üzerinde olanlardan ise tümü alınmaz.

Abitur Bursu: Abitur diploma notu iki veya daha iyi olan öğrencilerden öğretim ücretinin yarısı alınmaz.

Matura Bursu: Maturada üstün başarı gösteren öğrencilerden eğitim ücretinin tümü alınmaz.

Spor Bursu: İngilizce Hazırlık, Önlisans ve Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyen ve Üniversite adına yarışlara katılabilecek olanlara değerlendirmeler sonrası verilir.

Khas Onur Bursu: Her akademik yıl bitiminde, sorumlu olduğu tüm dersleri başarıyla tamamlamış, yıllık not ortalaması 4.00üzerinden3.00veyaüzeri olanvekendi fakültesindeki öğrenciler arasında ilk yüzde beşlik dilime girmeyibaşaran öğrencilere kayıt ücretinden indirim şeklinde “Khas Onur Bursu” verilir.

Barınma/Yurt Bursu:

İstanbul dışından gelen ve yurtta kalmak isteyen ilk 5000’den gelen öğrencilere üniversitenin öğrenci konukevinde barınma imkânı sağlanır. Yer verilememesi durumunda; 250 TL aylık barınma yardımı yapılır. Barınma yardımı bir eğitim yılında 9 ay süre ile ödenir ve öğrencinin başarı durumundan etkilenmez.

Khas Bursları Hakkında Önemli Not:

Kadir Has Üniversitesi tarafından sağlanan burslardan birden fazlasına hak kazanan öğrenciler bu burslardan en yüksek olanını alırlar.