Dil Dersleri

İngilizce Hazırlık Okulu

Kadir Has Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu, Cibali Kampüsü’nde sürdürmektedir.  Hazırlık Okulu’nun birincil amacı öğrencilerin İngilizce dilinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeteneklerini geliştirmek, onların akademik İngilizce’de bölümlerinde ihtiyaç duyacakları yetkin bir düzeye yükselmelerini sağlamaktır.

Hazırlık Sınıfı’nda Modüler (Kur) sistem eğitimi dahilinde 4 seviye bulunmaktadır.

A1 : Başlangıç (Beginner)

A2 : Alt Orta (Pre-Intermediate)

B1 : Orta (Intermediate)

B2 : Üst Orta (Upper-Intermediate)

Akademik yıl, Güz ve Bahar dönemi Birleşik Modül, Yaz dönemi ise tekli modül olmak üzere toplam 5 modülden oluşmaktadır. Birleşik modüller Güz / Bahar döneminde 16’şar hafta, tekli modül Yaz döneminde 8 haftadan oluşur. Seviye Belirleme sınav sonuçlarına göre İngilizce düzeyleri belirlenen öğrenciler bu düzeylere göre gruplandırılarak Hazırlık Sınıfı Güz dönemi eğitimlerine başlarlar.

Güz dönemi sonunda bulunduğu modülde başarılı olan, ayrıca bulunduğu modülün devamsızlık şartını sağlayan öğrenciler üst modüle geçmeye hak kazanırlar. B1 ve B2 seviyelerini başarı ile tamamlayan ve devam şartını yerine getirmiş öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanırlar.

İngilizce Yeterlik Sınavı Eylül, Ocak, Mayıs ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 4 kez gerçekleştirilir. Eylül ayında düzenlenen sınava kayıt yaptırmış bütün öğrenciler alınır. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler Hazırlık Sınıfı’na kayıt olmaksızın Eylül’de, Ocak ayında başarılı olan öğrenciler ise 2. yarıyılda (Bahar dönemi) eğitimlerine bağlı bulundukları fakültelerde devam ederler.

İngilizce Yeterlik Sınavı'na girmeden Hazırlık Sınıfı programından muaf olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki uluslararası Dil sınavlarından yeterli puanı alarak belgelerini üniversiteye teslim etmeleri gerekmektedir. Yeterli puanı aldıkları takdirde bağlı bulundukları fakültelerin 1. Sınıfından eğitimlerine devam etmeye hak kazanırlar.

TOEFL – IELTS SINAVLARI

IELTS (Akademik)    5.5 puan

TOEFL*                      79

* Hazırlık Sınıfı’ndan muafiyet için sadece Kadir Has Üniversitesi senatosunca belirlenen sınav merkezlerinden alınan TOEFL sonuç belgeleri kabul edilmektedir. Bu sınav merkezleri şunlardır: 1) Boğaziçi University, İstanbul (Kodu: STN10801A); 2) Turkish-American Association, Ankara (Kodu: APCU-8703); 3) Izmir American Cultural Association Language School, İzmir (Kodu: STN12089A)

 

Writing Center

Misyon

Misyonumuz, Kadir Has Üniversitesi’nin akademik mükemmeliyete bağlılığına paralel biçimde, üniversitemizin tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri ile  akademik ve idari personeline en iyi desteği vermektir. Yazmak, hem kendimiz hem de etrafımızdaki dünyaya ilişkin bir öğrenme süreci olduğu için, yazı konusunda akademik yetkinliğe ulaşmak sadece başarılı bir kariyer için değil kişisel gelişim için de önemli bir anahtardır. Kadir Has Üniversitesi Writing Center ekibi, hedeflerine ulaşmakta karşılıklı saygı, eşitlik ve akademik disiplin ilkelerine uyar.

İlkeler

Khas Writing Center şu konularda destek sağlamaz:

  • Hatalarınızı düzeltmek, yazınızı redakte etmek.


Khas Writing Center size şu konularda destek sağlar:

  • Dilbilgisel zorluklar yaşadığınız noktaları göstererek yazı becerinizi geliştirmek, böylece hatalarınızı bulup düzeltmeyi öğrenmenize yardımcı olmak;
  • Birebir görüşmeler aracılığıyla, cümle-kurma, paragraf yazımı ve kompozisyon organizasyonu konularında gelişmenize yardımcı olmak;
  • Akademik İngilizce’yi anlamanız ve kullanmanız konusunda kendinizi geliştirmenize yardımcı olmak;
  • Yurtdışında eğitim ya da kariyer yolunda ihtiyaç duyacağınız CV, başvuru ve niyet mektubu gibi belgelerin yazımında yardımcı olmak.

 

İngilizce Destek Birimi

Temel hedefimiz, öğrencilerimizin potansiyellerine en üst düzeyde ulaşmalarına ve karışık, dinamik bir toplumun ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmelerine yardımcı olacak pozitif bir öğrenme deneyimini sağlamaktır. Öğrencilerimize, akademik hayatlarında başarıya ulaşmak için ihtiyaçları olan İngilizce bilgisini ve becerilerini kazandırmak ve onları üniversite mezuniyetinin ardından atılacakları profesyonel iş hayatına hazırlamak hedeflerimizin başında gelmektedir.

Temel Görevlerimiz:

Kadrosunda nitelikli İngilizce eğitimi elemanları bulundurmak,

Hem öğrenciler hem de öğretim elemanları için zor ama ulaşılabilir görevler belirlemek,

Anlaşılır, kapsamlı ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yanıt verebilen bir öğrenim ortamı oluşturmak,

Öğrencilerin farklı öğrenim tarzlarına yanıt verebilecek çok çeşitli öğretim tekniklerini ve teknolojiyi kullanmak,

Öğrencilerimizin bağımsız çalışma ve hayat-boyu öğrenme kavramlarını özümsemelerini sağlamak,

Programımızı Common European Framework (Avrupa Ortak Dil Çerçevesi) ile paralel biçimde daimi olarak güncellemektir.