Üniversiteye kabul edilen adayların, kayıt haklarının saklı kalabilmesi için akademik takvimde ve duyurularda belirtilen süreler içinde öğrenim ücretlerini ödeyerek, gerekli tüm belgelerle birlikte, üniversiteye şahsen gelmeleri gerekir.

Aynı anda birden fazla yükseköğretim kurumunda önlisans veya lisans programlarında kayıtlı olmak mümkün değildir. Bu nedenle, Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların, üniversiteye kayıtları esnasında, başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları gerekir. Halen bir programa kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekir.

Önlisans/Lisans Öğrencileri

ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavları sonrasında lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler ile mesleki ve teknik öğretim kurumundan mezun olup, istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı ön lisans programlarına sınavsız olarak yerleşmek isteyen öğrenciler; üniversitemizin programlarını tercih etmeleri ve bu programlardan herhangi birine ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda; üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanırlar.

Merkezi yerleştirme ile herhangi bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da, isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlarımıza başvurabilirler. Özel yetenek ile başvuru, kabul-kayıt için tıklayınız.

Üniversitemizde yapılacak kayıt işlemlerinizin kolayca ve kısa zamanda tamamlanması için belirtilen açıklamalara göre kayıt belgelerini hazır ederek Üniversitemizin kayıt bürosuna başvurmanız gerekmektedir. Kayıt işlemlerinizi şahsen gerçekleştiremeyecekseniz, bu işlemleriniz için bir yakınınızı vekil tayin edebilirsiniz. Ancak bunun için noter tasdikli bir vekâletname hazırlamayı unutmayınız. Kayıt işlemlerinizi süresi içinde tamamlayamamanız halinde kayıt hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınızı hatırlatmak isteriz.

2013 DGS Ek Yerleştirme Kayıt Tarihleri: 22-23-24 Ekim 2013

Kayıt Yeri: Kadir Has Caddesi Cibali/İSTANBUL

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Öğrenci Bilgi Formu

   Üniversite’de kayıt masasından alacağınız şifre ile belirtilen alandan eksiksiz olarak doldurulup, imzalanarak kayıt görevlisine teslim edilecektir.

  • Üniversiteye Giriş Sonuç Belgesi

   ÖSYM web sitesinden çıktısı alınan yerleştirme sonuç belgesi

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Fotoğraf

   6 adet fotoğraf (her birinin arkasına ad ve soyad yazılmış)

  • İkâmetgâh Belgesi veya Beyanı

   Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğünden alınan belge veya dilekçe ile beyan

  • Askerlik Belgesi
   1. Askerlik görevinden muaf ise, askerlik muafiyet belgesinin kopyası
   2. Askerlik görevini tamamlamış ise terhis belgesinin kopyası
   3. 1991 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmus olanların askerlik sorgulaması e-devlet sistemi aracılığıyla Üniversitemiz tarafından sorgulanacaktır. Bu durumdaki adayların herhangi bir belge getirmeleri gerekmemektedir. Hakkında “Askerlik Şubesine Başvurunuz” kaydı bulunan adaylar ile bağlantı kurularak, bağlı bulundukları askerlik şubelerine yönlendirilecektir.
  • Diploma
   1. Lise diplomasının aslı (yeni mezunlar için diplomalar tanzim edilmemiş ise yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi)
   2. Dikey Geçiş Sınav sonucuna göre kayıt olacak adaylar için ek olarak Ön Lisans diplomasının aslı
   3. Yurt dışından alınmış diplomalar için ek olarak:

    - Lise diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi.

    - Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya yurt dışındaki Türkiye Büyükelçiliklerinden alınan diploma denklik belgesi.

  • Not Belgesi ve Ders İçerikleri

   Dikey geçiş sınav sonucuna göre kayıt olacaklar ile daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda okumuş olanlardan, ders muafiyeti talebinde bulunmak isteyenlerin, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan onaylı ve mühürlü olarak alacakları; bütün dersleri ile bu derslerden alınan notları ve not sistemini gösteren not belgesi ile derslerin kredi, saat ve içeriklerini gösterir belge.

  • İngilizce Yeterlik Belgesi

   İngilizce veya İngilizce ağırlıklı programlara yerleşen adaylardan, İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olmak isteyenler için;


   1- Üniversitemiz tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlardan, en fazla iki yıl olmak koşuluyla, kendi geçerlilik süreleri içinde alınmış sınav sonuç belgelerinden herhangi biri.


   Sınav En Az Puanlar (Alt Sınırlar)
   * TOEFL-IBT 79
   IELTS Akademik 5,5

   * TOEFL sınavı sonucuyla İngilizce Hazırlık Sınıfından muafiyet için sadece Kadir Has Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmiş TOEFL sınav merkezlerinin sınav sonuç belgeleri esas alınır. TOEFL sınavına giren öğrencilerin başvurularında Kadir Has Üniversitesini Toefl Score Recipient Code’nı vermeleri zorunludur. Üniversitemizi Toefl Score Recipient Code’nı vermeden alınan sınavlar geçerli olmayacaktır.

   Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenen sınav merkezleri:

   1. Boğaziçi University, İstanbul (Kodu: STN10801A)
   2. Turkish-American Association, Ankara (Kodu: APCU-8703)
   3. Izmir American Cultural Association Language School, İzmir (Kodu: STN12089A)

   2- Daha önce yerleşmiş olduğu bir yükseköğretim kurumunda İngilizce Hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamış öğrenciler, bu durumlarını belgeleyerek Üniversitenin İngilizce Yeterlik Sınavından muaf tutulma talebi ile başvuruda bulunabilirler. Bu öğrencilerin İngilizce Yeterlik Sınavı ve İngilizce Hazırlık Okulu eğitiminden muaf tutulup tutulmayacaklarına ilgili birim yönetim kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.


   3- Bu belgelerden herhangi birinin sağlanamaması durumunda adayların; Üniversiteye kayıt sırasında üniversitemiz tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavı'na girmesi gerekir. Bu sınavlar sonucunda başarılı olamayanlar lisans öğrenimine başlamadan önce İngilizce Hazırlık Sınıfı’nda öğrenim görürler.

   Kadir Has Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


 • Öğrenim Ücreti Ödendi Belgesi

  Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu veya Mali İşlerden alınan ödendi belgesi (0 burslu öğrenciler herhangi bir ödemede bulunmayacaklardır)

  1. Öğrenim ücretinin tamamını kayıt sırasında ödeyenlere %6 indirim uygulanır.
  2. Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, HSBC Bank ve İş Bankası kredi kartlarına 12 taksit yapılabilir.
  3. Öğrenim ücretini banka kredi kartı olmadan taksit ile ödemek isteyenler için; öğretim ücretinin ¼’i peşin kalan 6 taksitte alınır. İlk taksitin kayıt sırasında yatırılması ve kayıt anında öğrenci veli/kefilinin de hazır bulunması gerekmektedir. Taksitlendirme ile ödeyecek öğrencilerimizin kefillerinden kayıt esnasında hesap açılışında, Kadir Has Üniversitesi içinde bulunan bankalar tarafından istenen belgeler:
 • İkametgah belgesi
 • Nüfus Cüzdanı
 • Ücretli ise, maaş bordrosu; serbest meslek sahibi ise, vergi levhası ve Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi.

Öğrenim Ücreti:

Öğrenim ücretleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Önemli Bilgiler:

 • İlk kayıt işlemi aday tarafından bizzat yapılır. Ancak haklı ve geçerli mazereti olan ve mazeretini belgelendirerek kanıtlayanlar, belirledikleri vekilleri aracılığı ile belirtilen kayıt süreci içerisinde kayıt yaptırabilir.
 • Posta ile gönderilen belgeler kabul edilmez ve kayıt yapılmaz.
 • Kayıt için istenilen belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
 • Eksik belgelerle kayıt yapılmaz. Sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan, üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen veya gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran kişinin kaydı iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır.
 • Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan aday, her hangi bir hak iddia edemez ve kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.