DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Tarihsel Çevre Koruma Projesi KK 518 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Füsun ALİOĞLU
Dersin Amacı: Tarihsel çevrelerde, tek yapı ve çevre ölçeğinde sosyal, ekonomik, kültürel, fiziki vb çok yönlü analitik çalışmalar yapabilme ve sentezler üreterek koruma yaklaşımları oluşturma konusunda beceri ve yetkinlik kazandırılması.
Dersin İçeriği: Doğal ve/veya yapay yıpranma, işlevsel ve ekonomik eskime, plansızlık veya planlama hataları gibi bozulmalar içeren tarihsel çevrelerde koruma sorunlarının tartışılması ve çözüm önerileri geliştirilmesi. Kentsel koruma, planlama ve uygulaması. Tarihsel çevreyi koruma yöntemleri. Sağlıklaştırma, işlev değerlendirmesi. Alt yapı ve diğer kentsel donanım. Planlama ve uygulama aşamasında kullanıcı katılımı, eğitim, planlama sürecinde alınacak önlemler. Türkiye?de koruma planlaması, uygulama sorunları, yasal çerçeve, finansman modelleri. Tarihsel çevre koruma konusuna yerel, bölgesel çözümler üretilmesi. Uygulama: Analizler, araştırma, saptama-belgeleme, kentsel rölöve ve tipoloji çalışmaları yapılmış olan bir tarihsel çevrede koruma projesi hazırlanması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Tarihsel çevrelere ait rölöve, restitüsyon, restorasyon projesi hazırlayabilmek
  • 2- Tarihsel çevrelerin özgünlüğü tanımlayabilmek
  • 3- Tarihsel çevrelerde bozulmaları ve nedenlerini tanımlayabilmek
  • 4- Tarihsel çevrelerde koruma yöntemlerini belirleyebilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, öğrenci çalışmalarının tartışılması ve proje tashihleri yapılması.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Kuramsal yaklaşımların örneklerle ele alınması -
2 Belirlenen tarihsel bir alanda analitik nitelikli verilerin toplanması Önerilen metinlerin okunması
3 Toplanan verilerin sınıflandırılarak 1/1000 ya 1/500 ölçekli haritalara işlenmesi Önerilen metinlerin okunması
4 Toplanan verilerin sınıflandırılarak 1/1000 ya 1/500 ölçekli haritalara işlenmesi Önerilen metinlerin okunması
5 Toplanan verilerin sınıflandırılarak 1/1000 ya 1/500 ölçekli haritalara işlenmesi Önerilen metinlerin okunması
6 1. JÜRİ Önerilen metinlerin okunması
7 Sokak siluetleri oluşturulması, bozulmaların saptanması: 1/200 ölçek Önerilen metinlerin okunması
8 Koruma yöntemlerinin tartışılması Önerilen metinlerin okunması
9 Koruma yöntemlerinin tartışılması Önerilen metinlerin okunması
10 1/1000 ya 1/500 ölçek öneri planları çalışılması Önerilen metinlerin okunması
11 2. JÜRİ Önerilen metinlerin okunması
12 1/1000 ya 1/500 ölçek öneri planları çalışılması/Öğrenci Sunumu Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık
13 1/1000 ya 1/500 ölçek öneri planları ve 1/200 ölçek sokak siluetleri önerileri oluşturulması/Öğrenci Sunumu Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık
14 1/1000 ya 1/500 ölçek öneri planları ve 1/200 ölçek sokak siluetleri önerileri oluşturulması/Öğrenci Sunumu Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

-


DİĞER KAYNAKLAR

-


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 20
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 20
Ödev - -
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 17 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması13565
Proje11010
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık21020
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler10440
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):187


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1           1 3 3 3 3
OC2 2 3 3   2          
OC3   3 3   2          
OC4   3 3   2