DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sigorta İşletmeleri Yönetimi BS 312 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 8.0
Akademik Birim: İşletme Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Bora SELÇUK
Dersin Amacı:
Sigorta İşletme Yönetimi dersinin temel amacı; sigortacılık ile ilgili alt yapıyı güçlendirmeye yönelik olarak ,sigorta şirketlerinin yönetim yapısının temel özeliklerini ve işleyişini vererek, güncel başlıklarla sigortacılığın mekanizması hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği:
Sigorta Sektörü ile ilgili Genel Bilgiler, Sigorta Sektörü ile ilgili yasal mevzuatın yönetime etkisi, Sigorta Sektöründe Risk Yönetimi, Küreselleşme ve Küresel stratejilerin sigorta sektörüne yansımaları, Sigorta Sektöründe Kalite yönetimi, Sigorta sektöründe Müşteri ilişkileri yönetimi, Sigorta Sektöründe İş Değerleme, Sigorta Sektöründe Solvency'nin etkileri, Sigorta Sektöründe Rekabet, Sigorta İşletmelerinin Organizasyon Yapısı, AB Sürecinde Türk Sigorta Sektörü, AB Sürecinde Türk Sigorta Sektörü Sorunları, AB Sürecinde Türk Sigorta Sektörü sorunları ve çözüm önerileri, Genel Değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- AB’ye uyum sürecinde AB’deki sigorta sektörleri ile Türk sigorta sektörü yönetim yapısının karşılaştırır.
  • 2- Sigorta yönetimi ile ilgili temel ilkeler ve özellikleri, organizasyon yapısını tanımlar.
  • 3- Sigortacılıkta mevcut yan branşlardaki yönetim yapısı, yetki ve sorumlulukları açıklar
  • 4- Sigortacılıkla ilgili güncel yönetim yaklaşımlarını yorumlar
  • 5- Sigortacılıkla ilgili temel kavramları tanımlar.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım Yöntemi Soru Cevap Yöntemi Sunum Yöntemi


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Sigorta İşletmeciliğine Genel Giriş: Sigortanın Tanımı Ve Tarihsel Gelişimi,
2 Genel Olarak Sigortacılık ve Önemi, Sigorta Ve Risk, Risk Yönetimi
3 Sigortacılığın İşletme Bilimindeki Yeri, Sigortacılığın Bölümlere Ayrılması, Sigorta İşletmesi Kavramı, Sigorta İşletmesinin Amaçları
4 Sigorta Sözleşmesiyle İlgili Genel Bilgiler
5 Sigorta İşletmelerinin Kuruluşları
6 Sigorta İşletmelerinin Örgütlenme Şekilleri ve Örgüt Yapıları: ( Sigorta İşletmelerinde Organizasyon: İç Ve Dış Organizasyon)
7 Sigorta İşletmelerinde Küresel Yönetim Stratejileri(Sigorta İşletmelerinin Tasfiye, Birleşme, Portföy Devri Ve İflasları)
8 Ara Sınav
9 Sigorta İşletmelerinde Finansal Yapı: (Sigorta İşletmelerinde Mali Bünyenin Güçlendirilmesi , Sigorta İşletmelerinde Yatırım Olanakları
10 Finansal Krizlerde Sigorta Şirketlerinin Yönetimi
11 Sigorta İşletmelerinde Rekabet
12 Sigorta Hizmetinin Fiyatlandırılması ve Sigorta İşletmelerinde Değerleme
13 Sigorta işletmelerinde Performans Yönetimi ve Ölçümü
14 Sigorta İşletmelerinin Denetimi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR


Ercan Duygulu - Sigorta İşletmeciliği, Seçkin Yayıncılık,2010


DİĞER KAYNAKLAR


George E. Rejdai Principles of Risk Management and Insurance 11. Baskı,2010


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 3 50
Final Sınavı 1 50
Total: 4 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler31442
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar32060
Final Sınavı15050
Toplam İş Yükü (saat):200


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
OC1 1 1   1   1 1          
OC2 3     1   1 1          
OC3 3   1     1            
OC4 2                      
OC5 1         3