DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Uluslararası Ekonomi UTL 214 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 6
Akademik Birim: Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar YOK
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Bilge GÜRSOY
Dersin Amacı: Uluslararası Ekonomi dersinin ana amacı, öğrencilerin uluslararası iktisat biliminin temel kavram ve konularını ayrıntılı olarak tanımalarını sağlamaktır. Öğrencilerin uluslararası iktisadi konulara hakim olmaları ve fikir yürütmelerini sağlamak, dersin en önemli hedeflerinden biridir.
Dersin İçeriği: ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ, ULUSLARARASI FİNANS TEORİLERİ VE UYGULAMALARI, ÖDEELER BİLANÇOSU, DIŞ TİCARET POLİTİKALARI, EKONOMİK İŞBİRLİKLERİ, AVRUPA BİRLİĞİ, TÜRKİYE EKONOMİSİ
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Uluslararası ticaret ve ulusşararası finans anahtar kavramlar ve pratik uygulamalar hakkında detaylı bilgiye sahiptir
  • 2- Tarihi süreçte kalkınmacı ticaret teorini bilir ve klasik ve ortodoks ticaret teorileri arasındaki farkları yorumlar.
  • 3- Ticaret, ululararası finans, ekonomik büyüme ve küreselleşme ararsındaki bağıntıyı gelişmekte olan ülkeler açısından analiz eder.
  • 4- Uluslararası ekonomi politikaları hakkındaki güncel tartışmalara katkı sağlar.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri KONU ANLATIMI, TARTIŞMA


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ ANALİZLERİNE GİRİŞ
2 KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜK TEORİSİ – MUTLAK ÜSTÜNLÜK TEORİSİ
3 FAKTÖR DONATIMI TEORİSİ
4 DIŞ TİCARET TEORİSİ VE EKONOMİK BÜYÜME ANALİZLERİ
5 DIŞ TİCARET POLİTİKASI
6 GÜMRÜK TARİFELERİ
7 TARİFE DIŞI TİCARET POLİTİKASI ARAÇLARI
8 VİZE
9 DÜNYA TİCARETİNİN SERBESTLEŞMESİ
10 AVRUPA BİRLİĞİ
11 DÜNYADAKİ DİĞER İKTİSADİ GRUPLAŞMALAR
12 ÖDEMELER BİLANÇOSU
13 TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ
14 DÖVİZ PİYASASI


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

“Uluslararası İktisat”, Halil Seyidoğlu, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2009.


DİĞER KAYNAKLAR

Krugman, Paul R., Maurice Obstfeld and Marc Melitz (2011): International Economics: Theory and Policy, 9th edition, Pearson Education


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev2510
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık14228
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14570
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar133
Final Sınavı133
Toplam İş Yükü (saat):156


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1                          
OC2                          
OC3                          
OC4