DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Uluslararası Ticarete Giriş UTL 334 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 5
Akademik Birim: Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar YOK
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Bilge GÜRSOY
Dersin Amacı: Bu ders uluslararası ticari işlemler ve bu işlemler ile ilgili düzenlemelere bir giriş olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu bağlamda, dersin amacı Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) ve örgütün yatırımlara ilişkin düzenlemeleri(GATT, GATS, TRIPS, TRIMs gibi) ile örgüt rejimi altında çözüme kavuşturulan anlaşmazlıklar gibi konuları incelemektedir. Ayrıca, uluslararası ticaret hukukunun ve kurumların (UNCITRAL, UNIDROT) birleştirilmesi, uluslararası satış hukuku ile uluslararası ulaştırma, ödeme, vergilendirme ve ticarette teslim kozları gibi konulara değinmektedir.
Dersin İçeriği: Uluslararası ticarette temel kavramlar, ihracat işlemleri, ithalat işlemleri, uluslararası ticarete ilişkin yasal düzenlemeler, uluslararası ticaret kurumları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Uluslararası ticaret modellerini anlar ve karşılaştırır
  • 2- Uluslararası ticaret, emek, sermaye hareketleri, üretim ve gelir dağılımı arasındaki bağıntıları analiz eder
  • 3- Uluslararası ticaret, emek, sermaye hareketleri için uygulana politikaları tanımlar ve tartışır
  • 4- Uluslararası ticaret politikalarını fayda maliyet analizleri ile inceler ve açıklar
  • 5- Dünya ticaretindeki güncel gelişmeleri takip eder ve yorumlar
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri KONU ANLATIMI, TARTIŞMA, ÖRNEK OLAY


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı ve Giriş
2 Uluslararası satışlar, Uluslararası ticaret hukukunun yeknesaklaştırılması UNCITRAL UNIDROIT, Dünya Ticaret Örgütü, DTÖ’nün temelleri ve kuralları 1994 Gümrük Vergisi ve Ticaret Antlaşması (GATT), En Ayrıcalıklı Ulusların Prensipleri
3 İhracat İşlemleri
4 İthalat İşlemleri
5 Uluslararası hizmet ticareti: Hizmetler Ticareti Genel Anlaşması (GATS), Entelektüel mülkiyet hakları (Fikrî ve sınaî mülkiyet hakları): Ticaretle İlişkili Entelektüel Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS)
6 Uluslar arası Ticari İşlemlerin Özneleri: Şirketler ve Şirket Kuruluşları & Diğer Tüzel Kişilikler & Aracılar
7 Uluslararası ticarette teslim klozları (Incoterms)
8 VİZE
9 Tarife ve Kotalar
10 İhracat destekleri
11 Sınıf aktivitesi - Proje Sunumu
12 Sınıf aktivitesi - Proje Sunumu
13 Sınıf aktivitesi - Proje Sunumu
14 Genel tekrar


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

International Trade and Economic Relations, Concise Hornbook Series, West, St. Paul. Folsom, R. H., Gordon, M.W. and Spanogle, J. A. (2009). International Business Transactions, West, St. Paul. Ek Okuma Materyalleri: Doğan, V. (2011). Uluslararası Ticaret Giriş, Abdullah Takım, Ekin Basın Yayım, 2015.


DİĞER KAYNAKLAR

Uluslararası Ticarete Giriş, Oğuz Kaymakçı, Nobel Yayınevi


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık133
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık14228
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14456
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar133
Final Sınavı133
Toplam İş Yükü (saat):135


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1                          
OC2                          
OC3                          
OC4                          
OC5