DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Dünya Ekonomisi ve Ticareti UTL 412 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 4
Akademik Birim: Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar YOK
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Bilge GÜRSOY
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, küresel ekonomik gelişmeler çerçevesinde dünya ekonomisi ve ticaretinde meydana gelen önemli olayları ele almak ve bunları güncel yayınlanmış makale, kitap, haber ve diğer kaynaklar ışığında irdelemek ve öğrencilerin akademik altyapılarının gelişmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Uluslararası Ticaret Teorileri, Dış Ticaret Politikalarının Politik İktisadı,Ödemeler Bilançosu,Günümüz İktisadi Meseleleri, Avrupa Birliği ve Entegrasyon, Uluslararası ticaretin örgütleniş biçimi hakkında Türkiye’nin son 15 yıllık geçmişinde dikkat çekici gelişmeler,Türkiye’nin son 15 yıllık süreçte dış ticaret rakamlarındaki değişimin ana kaynaklarını AB’ye yeni katılan ülkeler (2004 sonrasındaki tüm genişleme) ile karşılaştırarak ortak ve farklı noktaların tespiti, Uluslararası Ticari Örgütlerin son 15 yıl içerisindeki işleyişi ve örgütlenişindeki değişimin Türkiye’nin dış ticaretine etkisi, Türkiye’nin cari açığının finansmanında sermaye hareketlerinin önemi ve gelişiminin AB’ye yeni üye olan ülkeler ile karşılaştırılması, İkiz açık probleminin (bütçe açığı ve cari açık) Türkiye’deki gelişimi ve bu konuda alınan önlemlerin AB ile olan ilişkiler açısından değerlendirilmesi, Türkiye’de dış ticaret alanında belirlenen stratejinin dış ilişkiler bağlamında değerlendirilmesi, Türkiye’nin orta gelir tuzağına yakalandığı son 10 yıllık süreçte, bu tuzaktan çıkış için üretilebilecek olası senaryolar, Dünyada son yıllarda ortaya çıkan multipolar yapının içinde dış ticaretin yeniden şekillenmesindeki ana aktör ve etkenlerin belirlenmesi, OECD, Dünya Bankasının ve UNDP’nin gerçekleştirdiği 2030 ve 2060 yılı tahminleri çerçevesine Türkiye’nin orta uzun vadedeki ekonomi politikalarının dış ticaret üzerinde yaratacağı etkilerin belirlenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Uluslararası ticaret, finans ve yönetim alanındaki kuram ve kavramları analiz eder
  • 2- Araştırma projesi kapsamında literatürü dikkatlice gözdem geçirip, sonuçları ile önceki literatür ile arasındaki bağlantıyı kurar
  • 3- Bilimsel bilgiye ulaşır ve bağımsız çalışır
  • 4- Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade eder
  • 5- Küresel ekonomik ve ticari gelişmeleri kavrar ve yorumlar.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri KONU ANLATIMI, TARTIŞMA, ÖRNEK OLAY, PROJE


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Uluslararası Ticaret Teorileri
2 Dış Ticaret Politikalarının Politik İktisadı
3 Ödemeler Bilançosu
4 Günümüz İktisadi Meseleleri
5 Avrupa Birliği ve Entegrasyon
6 Uluslararası ticaretin örgütleniş biçimi hakkında Türkiye’nin son 15 yıllık geçmişinde dikkat çekici gelişmeler
7 Türkiye’nin son 15 yıllık süreçte dış ticaret rakamlarındaki değişimin ana kaynaklarını AB’ye yeni katılan ülkeler (2004 sonrasındaki tüm genişleme) ile karşılaştırarak ortak ve farklı noktaların tespiti.
8 Uluslararası Ticari Örgütlerin son 15 yıl içerisindeki işleyişi ve örgütlenişindeki değişimin Türkiye’nin dış ticaretine etkisi
9 Türkiye’nin cari açığının finansmanında sermaye hareketlerinin önemi ve gelişiminin AB’ye yeni üye olan ülkeler ile karşılaştırılması
10 İkiz açık probleminin (bütçe açığı ve cari açık) Türkiye’deki gelişimi ve bu konuda alınan önlemlerin AB ile olan ilişkiler açısından değerlendirilmesi
11 Türkiye’de dış ticaret alanında belirlenen stratejinin dış ilişkiler bağlamında değerlendirilmesi
12 Türkiye’nin orta gelir tuzağına yakalandığı son 10 yıllık süreçte, bu tuzaktan çıkış için üretilebilecek olası senaryolar
13 Dünyada son yıllarda ortaya çıkan multipolar yapının içinde dış ticaretin yeniden şekillenmesindeki ana aktör ve etkenlerin belirlenmesi
14 OECD, Dünya Bankasının ve UNDP’nin gerçekleştirdiği 2030 ve 2060 yılı tahminleri çerçevesine Türkiye’nin orta uzun vadedeki ekonomi politikalarının dış ticaret üzerinde yaratacağı etkilerin belirlenmesi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Uluslararası İktisat”, Halil Seyidoğlu, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2009.
“Türkiye Ekonomisi”, Yakup Kepenek- Nurhan Yentürk, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2010.
“Makro İktisat”, Erol Ünsal, İmaj Yayıncılık, 2011.
“Dünya Ekonomisi”, Ted Walter, Alfa Yayınları, 2002.
“Ekonomi Politikası”, Mahfi Eğilmez ve Erkan Kumcu, Remzi Kitabevi, 2013.


DİĞER KAYNAKLAR

Dünya Ekonomisi ve Ticaretine İlişkin Ulusal ve Uluslararası Akademik Makaleler


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 60 -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 40 -
Final Sınavı - -
Total: 100 0


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev12020
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler51050
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar133
Final Sınavı000
Toplam İş Yükü (saat):121


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1                          
OC2                          
OC3                          
OC4                          
OC5