DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Bankacılık Suçları KH 511 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: İhsan Süheyl DONAY
Dersin Amacı: Bankacılık Kanunu`nda ve Türk Ceza Kanunu`nda yer alan suç tipleri ve bunların uygulaması hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriği: 1. Türk Ceza Kanunu`nun genel hükümlerinin Bankacılık Kanunu`ndaki suç tipleriyle ilişkisi.
2. Bankacılık Kanunu`nda yer alan suç tipleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Suç genel teorisinin Bankacılık Kanunu'yla ilişkisini öğrenmek.
  • 2- Bankacılık suçlarını öğrenmek.
  • 3- Bankacılık suçlarının uygulamadaki yerini kavramak.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş
2 Suç Genel Teorisine Giriş
3 Suç Genel Teorisine Giriş
4 Suçun Unsurları
5 Suçun Unsurları
6 Suçun Unsurları
7 Vizeler
8 Suçun Özel Görünüş Biçimleri
9 İzinsiz Faaliyette Bulunmak
10 Mevduat ve katılım fonu sahiplerinin haklarını engellemek
11 Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak
12 Yetkili merciler ile denetim görevlilerince istenen bilgi ve belgeleri vermemek ve görevlerini yapmalarını engellemek
13 Sırların Açıklanması
14 Zimmet


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Süheyl Donay, Bankacılık Ceza Hukuku, İstanbul 2007.


DİĞER KAYNAKLAR

Ders Notları


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat):0


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3