DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İletişim Alanlarına Giriş CF 111 Güz 01+02+00 Zorunlu 0 1
Akademik Birim: İletişim Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Levent SOYSAL
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin;
 öğrenmeye yardımcı bilgi ve kaynaklara nasıl ve nerede ulaşacaklarını
öğrenmeleri,
 üniversitenin iç yapılarını, ilkelerini ve gerekliliklerini anlamaları,
 ilgili teknoloji ve yazılımlara yönelik temel becerileri edinmeleri,
 iletişim alanında profesyonel ve akademik öncüllerini anlamaları,
 şehrin ve komşu toplulukların sanatsal ve kültürel kaynaklarını keşfetmeleri
beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Bu ders, birinci sınıf öğrencilerinin üniversite çevresi ve yeni bir öğrenim deneyimi ile şehir hayatından ‘en iyi şekilde yararlanabilmeyi’ sağlayacak beceriler ile tanıştırmak için tasarlanmıştır. Ders dört bölüm den oluşmaktadır. İlk bölümde, bürokratik bir yapı olarak üniversitenin iç yapıları ve öğrencilerin başarı sağlamak için gerek duyacakları beceriler tanıtılır. İkinci olarak, iletişim alanının sınırları çizilir ve fakülte üyeleri ile öğrencilerin iletişimi sağlanır. Üçüncü olarak, öğrenciler yaşadıkları şehir ile bağ kurmaları adına teşvik edilir. Son olarak ise, öğrencilere yaşam boyu öğrenimi sürdürmek adına entellektüel merak aşılanır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Üniversitenin bürokratik yapısı içinde işlerini görebilecek ve gelecekte alacağı derslerde başarılı olabilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilere sahip olmak
  • 2- İletişim alanındaki akademisyen ve uzmanların çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak
  • 3- Şehir tarafından kendilerine sunulan imkan ve olanaklardan etkili bir şekilde yararlanabilmek
  • 4- Kendisini bir bilim insanı olarak görerek yaşam boyu öğrenme için gerekli entellektüel becerileri geliştirmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Dersler, misafir konuşmacılar, ödevler, geziler.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Üniversiteye Giriş Kampüs Turu
2 İletişim Fakültesi’ne Giriş Kampüs Turu
3 Akademik ve idari prosedürler (notlar,transkriptler,ders programları) Öğrenci Rehberi
4 Bilgiye erişim kaynakları : Bilgi Merkezi Web Sitesi İncelemesi
5 Bilgiye erişim kaynakları: Blackboard, SPARKS: Web Sitesi İncelemesi
6 Öğretmen-Öğrenci Mentörlüğü Fakülte üyelerinden biri ile randevu
7 Temel bilgisayar becerileri : Word ve Excel’de belge oluşturma Ders notları, kullanıcı kılavuzları
8 Temel bilgisayar becerileri: PowerPoint’te sunum hazırlama Ders notları, kullanıcı kılavuzları
9 Konuk ders: İletişim ve Akademi Ders Kaynağından okumalar
10 Şehir ziyareti Kısa raporlar/bloglar
11 Muhit ziyareti Kısa raporlar/bloglar
12 Konuk ders: İletişim ve Sektör Ders kaynağından okumalar
13 Öğretmen-Öğrenci Mentörlüğü Fakülte üyelerinden biri ile randevu
14 Proje sunumu


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Zorunlu okuma yoktur


DİĞER KAYNAKLAR

Ders Kiti


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Arazi Çalışması 3 15
Proje 1 15
Ödev 6 30
Final Sınavı 1 40
Total: 11 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati11414
Arazi Çalışması313
Proje144
Ödev313
Final Sınavı111
Toplam İş Yükü (saat):25


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1         2 1 2      
OC2 1                  
OC3 2                  
OC4   2 3   3