DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri AD 214 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 7
Akademik Birim: Reklamcılık
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Perrin ÖGÜN EMRE
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin:
1.Gerekli metodları kullanarak bilgi toplama, düzenleme, yorumlama ve sunma yeteneklerini geliştirmeleri ve iletişim araştırmaları yürütebilmeleri
2.Çeşitli araştırma metodlarını anlamaları ve eleştirebilmeleri
3.İletişim alanında akademik bir çalışma yürütmeyi öğrenmeleri
beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Bu ders farklı metodlar ve araçlar kullanarak bir iletişim araştırması geliştirmeye ve yürütmeye genel bir bakış içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- İletişim araştırmalarının kavramlarını ve terimlerini tam anlamıyla öğrenecek ve uygun durumlarda kullanabilmek
  • 2- Bir araştırmacının araştırmasını yürütürken ve sunarken karşılaştığı etik kuralları öğrenmek
  • 3- Bir araştırma yürütmek için gerekli yeteneklerini geliştirmek
  • 4- Hem yazılı hem sözlü olarak net bir şekilde kendini anlatabilme becerisini geliştirmek
  • 5- Bilinçli bir okuyucu olarak başkaları tarafından yapılmış araştırmaları doğru bir şekilde okuyup anlayabilecek seviyeye gelmek
  • 6- Bu araştırmaları eleştirel bir tutumla değerlendirebilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Görsel destekli ders slaytları, yüzyüze tartışma, ödevler ve proje


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Derse Giriş ve Genel Bakış
2 İnsan Araştırmaları ve Bilim Bölüm 1
3 Paradigmalar, Kuram ve Sosyal Araştırma Bölüm 2
4 Sosyal Araştırmanın Etikleri ve Politikaları Bölüm 3
5 Araştırma Dizaynı Kavramsallaştırma, İşlemleştirme ve Ölçüm Bölüm 4, 5
6 İndeksler, Ölçekler ve Tipolojiler Örneklendirmenin Mantığı Bölüm 6, 7
7 Testler ve Anket Araştırması Bölüm 8,9
8 Sınava Hazırlık
9 Kalitatif Alan Araştırması Örtülü Gözlem Bölüm 10, 11
10 Araştırmanın Değerlendirilmesi Bölüm 12
11 Kalitatif Veri Analizi Bölüm 13
12 Kantitatif Veri Analizi Bölüm 14
13 Detaylandırma Olabilirlik Modeli İstatiksel Analizler Bölüm 15, 16
14 Sosyal Araştırmayı Okumak ve Yazmak Bölüm 17


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Buttle, Francis (2009), Customer Relationship Management, 2nd edition, Burlington, MA: Butterworth-Heinemann.


DİĞER KAYNAKLAR

Blackboard platformu üzerinden öğrencilerle paylaşılacaktır.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 10
Ödev 1 30
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 4 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Ödev6848
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12020
Final Sınavı14040
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1         3          
OC2 3       3          
OC3 2 3     3          
OC4                    
OC5                    
OC6   2 3       3